Möt GAPF i Almedalen 2019

GAPF håller till på Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a i Visby.

GAPF fotograferar och filmar alla våra seminarier och events i Almedalen för kommunikation om vår verksamhet bl a i sociala medier. Att närvara på GAPFs seminarier och events i Galleri Gotlands lokaler innebär ett medgivande till medverkan i fotografier och filmat material. Följ länkarna till programmet nedan för att se var och när du kan hitta oss.

Programöversikt

Panelsamtal ”Könssegregation”
30/6 Panelsamtal ”Hijab, kyskhetskultur och oskuldsideal”
Panelsamtal ”Relativism, normkritik och hederskultur”
Panelsamtal ”Islamism och hedersförtryck”
1/7 Panelsamtal ”Hederskultur och sjukvård”
Panelsamtal ”Hederskultur, pojkar och unga män”
Panelsamtal ”Liberal demokrati och individens frihet”
Panelsamtal ”Hederskultur och klan”
Panelsamtal ”Elever lever under hedersförtryck – vilket ansvar har skolväsendet?”
 2/7 Panelsamtal ”Könsstympning i Sverige”
Ministerutfrågning med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP)
Panelsamtal ”Identitetspolitik och intersektionalitet”
Ministerutfrågning med utbildningsminister Anna Ekström (S)
3/7 Panelsamtal ”Bortförda barn”
Panelsamtal ”Rättsligt skydd och rättigheter för hedersbrottsutsatta”
Panelsamtal ”Hedersförtryck som asylskäl”
Ministerutfrågning med socialminister Lena Hallengren (S)
4/7 Panelsamtal ”Inrikespolitik och hederskultur
Panelsamtal ”Hur hederskulturen hindrar kvinnors integration
Författarsamtal ”#METOO”
5/7 Ministerutfrågning med justitieminister Morgan Johansson (S)

Söndag 30 juni

HIJAB, KYSKHETSKULTUR OCH OSKULDSIDEAL

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 30 juni 2019, kl 13.00-14.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Det finns ingen religiös symbol som skapar lika mycket debatt som just hijab. Mäter vi flickors rättigheter efter samma måttstock oavsett ursprung när det kommer till barn som bär hijab? Och är en inkludering av hijaben nödvändig när det kommer till en inkludering av muslimska kvinnor i det svenska samhället? Kyskhetskultur kan sägas vara den främsta orsaken till att hederskulturen uppstår. Hur problematiskt är det när oskuldsideal och kyskhetsideal sprids i samhället? Vad måste göras för att komma åt problemet?
Medverkande: Faw Azzat, Omar Makram och Carolin Dahlman
Kontaktperson: Sofia Nilsson: sofia@gapf.se

RELATIVISM, NORMKRITIK OCH HEDERSKULTUR

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 30 juni 2019, kl 14.45-16.00 Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Relativism är ett av de hinder som finns i arbetet för att bekämpa hederskultur. Finns det vissa grundläggande värderingar som vi vill att alla i samhället ska anamma? Finns det traditioner och värderingar som bör betraktas som rätt eller fel, bra eller dåligt? Vem har egentligen mandat att säga vad som är rätt och fel när det gäller värderingar och traditioner?
Medverkande i panelen: Malcolm Kyeyune, journalist och debattör, Jenny Sonesson, journalist, Omar Makram, GAPFs projektledare och debattör
Kontaktperson: Sofia Nilsson: sofia@gapf.se

ISLAMISM OCH HEDERSFÖRTRYCK

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 30 juni 2019, kl 16.15-17.30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Vad har egentligen islamsk extremism för inverkan på hederskulturen? Hur ser situationen i Sverige ut idag när det gäller hedersförtryck och islamism? Ett sekulärt samhälle tillåter människor att utöva och praktisera sin religion i den mån deras praktik inte har negativ påverkan på övriga samhället. Däremot har inte en sekulär stat ansvar för att finansiera religion. Idag finns det religiösa samfund och organisationer som tar emot statliga bidrag trots att de står för antidemokratiska värderingar – hur är detta möjligt? Ska den sekulära staten finansiera religiösa organisationer? Vilka problem medför detta?

Medverkande i panelen: Magnus Ranstorp, statsvetare och terrorforskare, Sofie Löwenmark, journalist och grundare av DOKU, Ann-Sofie Hermansson, GAPFs Goodwill Ambassadör 2019, Omar Makram, GAPFs projektledare och debattör
Kontaktperson: Sofia Nilsson: sofia@gapf.se

Måndag 1 juli

HEDERSKULTUR OCH SJUKVÅRD

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1 juli 2019, kl 09.00-11.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: En föreläsning av ST-läkaren Camilla Starck om journaler på nätet och hedersvåld.
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

HEDERSKULTUR, POJKAR OCH UNGA MÄN

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1 juli 2019, kl 12.15-13.30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Kvinnor och flickor är de mest utsatta inom hederskulturen. Det betyder däremot inte att män och pojkar inte drabbas av hedersvåld och förtryck. Ofta lider män och pojkar av dubbel utsatthet genom att både vara offer och förövare. Hur ska vi nå män och pojkar? Och framförallt – hur kan vi arbeta mer konkret med män och pojkar för att krossa hedersförtrycket? Vad krävs av samhället?
Moderator: Camilla Starck, ST-läkare
Paneldeltagare: Devin Rexvid, samhällsdebattör och forskare, Omar Makram, GAPFs projektledare och debattör, Mikael Thörn, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

LIBERAL DEMOKRATI OCH INDIVIDENS FRIHET

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1 juli 2019, kl 13:45 -15.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Vilka värderingar vill vi skydda och bevara i vårt samhälle? Är det värdet av liberal demokrati eller är det individens frihet? Kan det finnas konflikter mellan dessa två? Vissa gör anspråk på att vuxnas värderingar och religion inte ska kritiseras, detta för att förhindra stigmatisering som hindrar religionsfrihet. Är kritik av idéer verkligen en kränkning av tanke-och religionsfriheten? Är det rimligt att inte kunna kritisera tankar och idéer i en demokratisk stat där yttrandefriheten är lagstadgad? Vilka konsekvenser kan vi förvänta oss om vi låter bli att kritisera vissa idéer i rädslan för stigmatisering?
Paneldeltagare: Hanif Bali, riksdagsledamot (M), Lars Åberg, författare och journalist, Omar Makram, GAPFs projektledare och debattör, Juno Blom, riksdagsledamot (L)
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

HEDERSKULTUR OCH KLAN

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1 juli 2019, kl 15.30-16.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Klanstrukturen används av vissa som den främsta eller enda förklaringen till att hederskulturen existerar. På vilket satt skiljer sig ”hederskultur” fran ”klan”? Finns det ett samband mellan dessa två?
Paneldeltagare: Omar Makram, GAPFs projektledare och debattör, Per Brinkemo, journalist och författare, Sara Mohammad, GAPFs grundare och ordförande
Moderator: Malcom Kyeyune
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

ELEVER LEVER UNDER HEDERSFÖRTRYCK – VILKET ANSVAR HAR SKOLVERKET?

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 1 juli 2019, kl 17:45 -18.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Nästan var sjätte elev i nian lever under något slags hedersförtryck. Och siffran är förmodligen ännu högre. Vilket ansvar har skolväsendet för att motverka det?

Paneldeltagare: Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Marléne Stenman, gymnasielärare, Lars Åberg, författare och journalist
Moderator: Sara Mohammad
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

Tisdag 2 juli

KÖNSSTYMPNING I SVERIGE

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 2 juli 2018, kl 10.15-11.30
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Fler kvinnor söker hjälp för att de är könsstympade, men det har inte funnits många fall där förövare har dömts för brottet. Hur ser problemet ut i Sverige idag och hur kan vi komma åt det?
Paneldeltagare: Bayan Nasih, socionom, Sara Mohammad, GAPFs grundare och ordförande, Ola Billger, kommunikationsdirektör Socialstyrelsen
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

MINISTERUTFRÅGNING MED JÄMSTÄLLDHETSMINISTER ÅSA LINDHAGEN (MP)

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 2 juli 2018, kl 13.00-13.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Moderator: Staffan Dopping, kommunikatör och f.d. journalist
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

IDENTITETSPOLITIK OCH INTERSEKTIONALITET

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 2 juli 2019, kl 13.30-14.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Identitetspolitiken har varit en stark ideologisk drivkraft bland vissa politiker, organisationer och individer i samhället. Vad är effekterna av det? Skadas identitetspolitiken integrationen eller förbättras den? Hur står detta i relation till hederskultur?

Moderator: Lars Åberg, journalist och författare

Paneldeltagare: Jonas Lundgren, GAPFs styrelseledamot och gruppledare (V) på Lidingö, Omar Makram, föreläsare, Riksorganisationen GAPF, Sofie Löwenmark, journalist och grundare av DOKU
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se


MINISTERUTFRÅGNING MED UTBILDNINGSMINISTER ANNA EKSTRÖM (S)

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 2 juli 2019, kl 15:30-15:45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

Onsdag 3 juli

BORTFÖRDA BARN

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3 juli 2019, kl 08.45-10.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Ett av problemen som härrör från hederskulturen och som har varit svårt att hantera är bortförda barn. Efter varje sommarlov står ett flertal bänkar tomma när skolan åter börjar. Föräldrar kan locka med en resa till hemlandet och sedan lämna barnet där, för att barnet ska giftas bort, könsstympas eller för att barnet ska leva enligt landets normer och kultur. Nyligen implementerades en specialavdelning inom UD med syftet att hantera de fall där barn förts bort. Vad kan Sverige och UD konkret göra för att hjälpa bortförda barn? Vad kan vi göra för att upptäcka problemet innan det är för sent?
Moderator: Sabina Landstedt, stödsamordnare på Riksorganisationen GAPF
Paneldeltagare: Mia Joleby, advokat på advokatbyrån VOX, Sonja Åhman, Barnahus Vänersborg, Anna Ekstedt, UD, Marléne Stenman, gymnasielärare, Mikael Thörn, senior utredare Jämställdhetsmyndigheten
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

RÄTTSLIGT SKYDD OCH RÄTTIGHETER FÖR HEDERSBROTTSUTSATTA

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3 juli 2018, kl 10.45-12.00
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Det är vanligt att myndighetspersonal saknar kunskap för att hantera individer som är utsatta för hedersvåld och förtryck. Dessutom kan det vara svårt för individer som är utsatta att veta vilka rättigheter de har och hur de kan söka hjälp och skydd. Vilka brister finns inom myndigheterna? Hur hjälper lagen dessa människor? Men framför allt – finns det utrymme för förbättringar?
Moderator: Carolin Dahlman
Paneldeltagare: Negin Amirekhtiar, nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen Östergötland, Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF, Mia Joleby, advokat på advokatbyrån VOX
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

HEDERSFÖRTRYCK SOM ASYLSKÄL

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3 juli 2019, kl 13.00-14.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a


Beskrivning: Saudiska kvinnor är förtryckta och underordnade det manliga förmyndarskapet, och många kvinnor gör ständiga försök att fly från landet trots att de i och med flykten riskerar sina liv. I en omfattande rapport som är framtagen av Magda Gad undersöks kvinnors situation i Afghanistan, där barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra former av hedersförtryck är kvinnors vardag.
Paneldeltagare: Mikael Ribbenvik, generaldirektör Migrationsverket, Camilla Starck, ST-läkare, Karin Gyllenring, advokat och grundare av Asylbyrån
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

MINISTERUTFRÅGNINIG SOCIALMINISTER LENA HALLENGREN (S)

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 3 juli 2019, kl 15.30-15.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Moderator: Carolin Dahlman
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

Torsdag 4 juli

INRIKESPOLITIK OCH HEDERSKULTUR

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 4 juli 2019, kl 08.30 -09.45
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Efter riksdagsvalet 2018 växte ett nytt politiskt landskap fram i Sverige. Januariavtalet innehåller en rad nya åtgärder och förslag kring hur hedersförtryck ska hanteras och bekämpas. Hur ser den nya strategin ut – och kan vi egentligen förvänta oss att den är effektiv? Vilket ansvar har politikerna – och varför tar det så lång tid?
Paneldeltagare:
Juno Blom, riksdagsledamot (L), Desirée Pethrus, riksdagsledamot (KD), Solveig Zander, riksdagsledamot (C), Hanif Bali, riksdagsledamot (M)
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

HUR HEDERSKULTUREN HINDRAR KVINNORS INTEGRATION

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 4 juli 2019, kl 10.15-11.30
Plats: kl. 13 vid Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Det talas ofta om integration – men vad innebär egentligen integration? Hur ska vi nå fram till nyanlända när det gäller frågor om jämställdhet, normer och värderingar? Vad behovs göras och hur kan vi göra det? Vilka beslut på politisk nivå krävs för att kvinnors integration ska lyckas bättre? Är det för mycket fokus på att få det första jobbet – och för lite på värderingar?
Moderator: Malcom Kyeyune
Paneldeltagare:
Centerkvinnorna (representant), KD-kvinnor (Marie-Louise Forslund Mustaniemi), Liberala Kvinnor (Cecilia Elving), M-kvinnor (Josefin Malmqvist), S-kvinnor (Carina Ohlsson)
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

#METOO

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 4 juli 2018, kl 13.00-14.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Moderator: Cecilia Elving
Beskrivning: Under #metoo vittnade tusentals kvinnor om sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. De kvinnor som hedersförtrycks kunde däremot inte offentliggöra sina vittnesmål just på grund av det förtryck de utsätts för. Galaxia Wallin är författaren bakom boken ”Fånge i hederns namn”, en bok som bygger på utsagor av sju kvinnor med olika etnicitet, religion och ålder. Den gemensamma nämnaren är att de lever under hedersförtryck i ett av världens mest jämställda länder – Sverige.
Medverkande: Galaxia Wallin, författare och debattör
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

Fredag 5 juli

MINISTERUTFRÅGNING MED JUSTITIEMINISTER MORGAN JOHANSSON (S)

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 6:e juli 2018, kl 10.00-10.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Moderator: Carolin Dahlman, journalist
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se

KÖNSSEGREGATION

Arrangör: Riksorganisationen GAPF
Tid: 6 juli 2019, kl 13.00-14.15
Plats: Galleri Gotland, Klosterbrunnsgatan 1a
Beskrivning: Är exkludering av män för att inkludera kvinnor ett bra alternativ? Könssegregation förespråkas av islamister och är vanligt förekommande i länder där kvinnors och flickors existens är lägre värderad än män och pojkars. Könssegregation förekommer och främjas ibland även av länder i väst, bland annat Sverige. Varför är könssegregation problematiskt? Hur kan vi förhindra det? Finns det risker för att könssegregeringen riskerar att utvecklas till en parallell norm i vissa delar av samhället?
Moderator: Jonas Lundgren
Paneldeltagare: Sara Mohammad, GAPFs grundare och ordförande, Sakine Madon, statsvetare och politisk skribent, Juno Blom, riksdagsledamot (L), Maria Rashidi, författare, debattör och kvinnorättsaktivist
Kontaktperson: Sofia Nilsson, sofia@gapf.se