Stödpersonsutbildning 2019

Stödpersonsutbildning 2019

Vill du dela med dig av din tid till någon som behöver den?

På GAPF får vi varje vecka in flera fall där ungdomar, kvinnor och män på olika sätt känner sig begränsade, utsatta, förtryckta och/eller hotade av sin egen familj. På GAPF hjälper vi personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck genom bland annat rådgivning, psykiskt och juridiskt stöd samt kontakt med myndigheter.

En stödperson stöttar de utsatta på olika sätt. Framförallt handlar det om att ha ett lyssnande öra men det förekommer även fall där det behövs ytterligare stöd, som till exempel att hjälpa till med praktiska omständigheter såsom att ta kontakt med aktuella aktörer (socialtjänst, polis etc). Stödpersonen sätter själv upp ramarna och målet med stödet tillsammans med den utsatta, i samråd med GAPFs samordnare för stödverksamheten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Utifrån detta arrangerar man själv träffarna. Det kan t.ex. handla om att kunna fika, gå på bio, närvara under pågående rättegång, vara stödperson vid Migrationsverket/Migrationsdomstolens pågående utredning om den utsattas asylansökan, följa med GAPFs årliga sommarläger för utsatta personer, chatta med utsatta eller bara samvaro med lyssnande öron.

Till dig som vill bli stödperson och som är intresserad av att engagera dig i vår chattverksamhet erbjuder vi även en chattutbildning som ger dig kunskap och verktyg om hur du bemöter och samtalar med utsatta via chatt.

Specifika krav?

Vi kommer att utbilda stödpersonerna, så det är inget krav på tidigare utbildning. Kunskaper eller erfarenheter som socialarbetare, jurist, kvinnojours arbete eller kunskaper om mänskliga rättigheter deklarationer hederskultur/hedersförtryck är meriterande.

Stödverksamheten bygger på att den/de som ställer upp som stödpersoner är myndiga personer som har:

 

  • Är redan GAPFs medlem/eller kan tänka sig att bli medlem hos GAPF
  • Genuint intresse och vilja stödja hedersutsatta
  • Delar GAPFs värdegrund
  • Har en stabil livssituation
  • Möjlighet att chatt med utsatta minst en kväll per månad
  • Möjlighet att ställa upp utan ekonomiskt ersättning
  • Kan vara kontaktperson gentemot myndigheter vid behov

Hur mycket tid behöver jag erbjuda till en utsatt person?

Tiden kan variera från några timmar till en dag/några intensiva dagar eller någon gång i månaden, det varierar från fall till fall. Plats för träffar kommer att planeras med stöd av GAPF utifrån säkerhetsperspektivet.

Till den som vill dela med sig av sin tid och bli stödperson erbjuder vi utbildning. Grundkursen är konkret och ger en bild av vad stödverksamheten innebär och inkluderar även utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Utsattas behov och situation står i fokus. Att gå en utbildning innan man inleder sitt uppdrag ger en bättre start och en större säkerhet till den utsatta men även kring uppdragets innehåll och gränsdragning. Vi ordnar också nätverksträffar och erbjuder fortbildningsmöjligheter.

När:

9-10 november 2019

Var:

Stockholm, exakt plats meddelas om du blir antagen

Anmälan:

Skicka ditt intresseanmälan med ett personligt brev senast den 20 september till anmalan@gapf.se.

Först till kvarn som gäller och utbildningen är kostnadsfri.

GAPFs stödpersonsutbildning 2019