Vill du bli volontär?

Vill du engagera dig på annat sätt än som stödperson? GAPF utbildar nu även medlemmar som önskar att bli volontärer!

Hej medlem! GAPF vill bjuda in dig till våra lärorika halvdagsutbildning som anordnas under andra helgen i november där vi erbjuder dig vidare kunskap inom frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck, argumentationsteknik, medlemsrekrytering samt introduktion till GAPFs nya nationella riktlinjer. 


Argumentationsteknik – Bra svar på svåra frågor
Den första föreläsningen ägnar vi oss åt argumentationsteknik som ger dig en inblick i vilka motargument som du kan tänkas möta när du bedriver frågan om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen riktar sig till samtliga medlemmar. Hur bemöter man kulturrelativism? Hur kan man argumentera emot slöja på barn och könsseparatism i dagens debattklimat? De inbjudna föreläsarna är sakkunniga i frågan och kommer ge dig rätt kommunikationsverktyg för hur du kan bemöta argument och motargument på bästa möjliga sätt. Desto mer kunskap du besitter om GAPFs verksamhet och GAPFs kärnfråga – desto tryggare blir du i att argumentera kring frågan.

Medlemsrekrytering – så blir vi fler!
Den andra föreläsningen ägnar vi oss åt medlemsrekrytering som ger dig verktyg att väcka engagemang och aktivism genom praktiska och strategiska verktyg som används vid medlemsrekrytering. Hur blir vi starkare och hur blir vi fler? Föreläsarna kommer prata om hur du lyckas värva medlemmar men också hur du som medlem representerar GAPF bakom våra informationsbord i olika sociala evenemang. Även denna utbildning riktar sig till samtliga medlemmar.

Gapfs nya nationella riktlinjer
Dagen avslutas med en introduktion om Gapfs nya nationella riktlinjer som handlar om att allt arbete som görs i egenskap av Gapfs representant ska överensstämma med värdegrund, ställningstagande i olika frågor och kommunikationsplan. De nya riktlinjerna sätter upp ramarna kring representation och samarbete med andra organisationer. 

Anmälan till utbildning
Du kan anmäla ditt intresse genom att skicka ett mail till: anmalan@gapf.sesenast den 30 sep inklusive en personlig presentation av dig och en motivering till varför du vill engagera dig. När du har anmält dig kommer vi att gå igenom alla anmälningar. Då antalet platser är begränsat är det först till kvarn som gäller.

Notera att anmälan är bindande. Om man anmält sig men får förhinder är det viktigt att informera oss om detta, annars blir vi tvungna att debitera för utbildningshelgens kostnader.

PraktikaliteterVar? Stockholm.
När? Tema: Medlemsutbildning
Söndag den 10 nov: 09:00 – 15:00

Viktigt! Utbildningen kommer arrangeras i Stockholm. GAPF betalar transportkostnader om du önskar att närvara men inte är bosatt i området. Om ni har möjlighet att samåka i bil/minibuss är det uppskattat. GAPF betalar då milersättning. Åker du tåg har vi på GAPF möjlighet att boka din resa i förväg. GAPF behöver då veta följande i tid:

  • Din e-postadress
  • Ditt mobilnummer
  • Ditt fullständiga namn
  • Vilka tider som du önskar att resa och från vilken stad

GDPR
Riksorganisationen GAPF fotograferar och filmar för kommunikation om vår verksamhet bland annat i sociala medier. Närvarande under utbildningshelgen innebär ett medgivande till medverkan i fotografier och filmat material.

Hjärtligt välkomna!