Årsmöte 2021

Inbjudan till Riksorganisationen GAPFs årsmöte 2021

Bästa medlem i GAPF,

Härmed vill vi bjuda in dig till Riksorganisationen GAPFs årsmöte

När: Söndag, 25 april 2021, kl.14.00–16.00
Plats: Digitala mötesverktyget Zoom
Mer information skickas tillsammans med dagordningen 

Vill du skriva någon/några motioner? Skicka då den/dessa till styrelsen senast söndag 14 mars 2021 via medlem@gapf.se.

Styrelsen kommer att skicka förslag på dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomiberättelse, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan och andra årsmöteshandlingar senast söndag 11 april, 2021.

OBS! Anmäl ditt deltagande till årsmötet via medlem@gapf.se senast söndag 18 april. Viktigt! Ange namn och adress i din anmälan.

OBS! För att kunna delta i årsmötet måste du ha betalat din medlemsavgift senast 18 april.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

Bli medlem i GAPF