Utbildning/Föreläsning

Utbildningsdag i Tumba

GAPF har genomfört en utbildningsdag i Tumba på ämnet hedersbrott. Deltagare var skolpersonal, lärare, kuratorer, skolsköterskor, mentorer. Utbildningen genomfördes inom ramen för projektet Pela och Fadime Stödjouren som GAPF driver med stöd av socialtjänstförvaltningen i Stockholm stad. Sara Mohammad vid föreläsning i Tumba, hösten 2015

Utbildningsdag i Västerås

Den 29e september genomförde GAPF en utbildningsdag i Västerås som omfattade hedersbrott inklusive konkreta tips och råd till sjukvårdspersonal- barnmorskor, kuratorer, sjuksköterskor. Utbildningen genomfördes av GAPFs styrelseledamot Rana Salim samt ordförande Sara Mohammad.

Utbildningsdag i Varberg

Den 28:e september genomförde GAPF en utbildningsdag i Varberg. Dagen omfattade föreläsning för elevhälsopersonal och rektorer vid grundskolor om hedersrelaterad problematik, och sedan ytterligare en föreläsning med filmvisning och frågor för skolpersonal i Varberg.

Halvutbildningsdag i Lessebo

Onsdag eftermiddag den 16 september genomförde GAPF en halvutbildningsdag i Lessebo. Deltagare var skolpersonal från både gymnasieskolan och vuxenutbildning som fick höra om hedersrelaterat brott inom projektet förebygga och stödja utsatta av hedersbrott med stöd av Socialstyrelsen.

Föreläsning och medlemsmingel

Måndag den 15:e juni bjuder GAPFs styrelse in till medlemsmingel och föredrag av Bayan Nasih på temat könsstympning och Sveriges arbete mot könsstympning. Obs: föranmälan enligt nedan [infobox] Tid: Måndag den 15 juni 2015, kl 18.00-20.00 Plats: GAPFs Kunskap och stödcenter: Vattugatan 7, Stockholm Föreläsare: Bayan Nasih, socionom och kvinnorättsaktivist Inbjudna: Medlemmar i GAPF Allmänheten …

Föreläsning och medlemsmingel Läs mer »