Engagera dig

Engagera dig som volontär

Som medlem i GAPF finns det möjligheter att engagera sig aktivt. Vi anordnar aktiviteter under året där arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med enklare uppgifter under seminarier och manifestationer eller på Fadimegalan. Du kan också hjälpa till med medlemsvärvning eller fundraising. 

Anmäl ditt intresse och skriv ned om du har särskilda kompetenser så hör vi av oss om vi skulle behöva din hjälp. Maila till volontar@gapf.se.

Stort tack för ditt engagemang! 

Bli stödperson

Du kan också ansöka om att bli stödperson. Då ger du stöd till utsatta till exempel genom att fika, gå på bio, chatta med dem men framförallt genom att bara ha ett lyssnande öra. Det kan också handla om att vara behjälplig i kontakter eller närvara vid möten med myndigheter till exempel socialtjänsten, polisen, migrationsverket och vården. Som stödperson får du grundutbildning, fortbildning, nätverksträffar och handledning genom oss. Anmäl ditt intresse till kontakt@gapf.se. 

När vi ska anordna stödpersonsutbildning annonserar vi det här på vår hemsida samt i våra sociala medier.

Tillsammans gör vi skillnad!