ENGAGERA DIG SOM VOLONTÄR

Som medlem i GAPF finns det möjligheter att engagera sig aktivt. Vi anordnar aktiviteter under året där arbetsuppgifter kan vara att hjälpa till med enklare uppgifter under seminarier och manifestationer eller på Fadimegalan. Du kan också hjälpa till med medlemsvärvning eller fundraising. Har du förslag på en debattartikel som du vill publicera tillsammans med oss?

Anmäl ditt intresse och skriv ner om du har särskilda kompetenser så hör vi av oss om vi skulle behöva din hjälp. Maila till volontar@gapf.se

BLI STÖDPERSON

Som volontär kan du även ansöka om att delta på vår stödpersonsutbildning för att senare hjälpa till med pågående fall. Våra stödpersoner står till förfogande att hjälpa till med tillfälligt boende en eller fler nätter, eller för att spendera tid och umgås med behövande utsatta. Om någon är i omedelbart behov av stöd ser vi över våra stödpersoners möjlighet att hjälpa till i det aktuella fallet, och kontaktar sedan personen.