GAPFS GOODWILL AMBASSADÖRER

Våra GAPF-ambassadörer är människorättsaktivister, politiker, författare, journalister och artister med flera som kommer bidra till att frågan kring hedersrelaterat våld hålls aktuell även 2018, GAPFs Goodwill Ambassadörer kommer på olika sätt att bidra i arbetet mot det hedersrelaterade våldet. Fotograf är om inte annat angetts Göran Wallgren.

GAPFs GOODWILL AMBASSADÖRER 2019

Ann-Sofie Hermansson

GAPFs Goodwill Ambassadör.

– Hedersförtryck har inget i ett anständigt samhälle att göra. Ingen ska behöva få sitt liv förstört i hedersrelaterade strukturer. När medvetenheten om problemen ökar är det ytterst viktigt att gå från ord till handling. En rad konkreta åtgärder krävs. Nolltolerans gäller. Olagligt är olagligt. Fel är fel. Varje gång.

Magnus Heljeberg

VD på JCDecaux.

– Min avsky mot våld och förtryck i alla dess former har på många sätt varit avgörande i mina livsval. År 1996 tjänstgjorde jag som officer i FN styrkorna i forna Jugoslavien. För att på plats i Bosnien skydda det civila samhället och bekämpa våld och förtryck.

Solveig Zander

Riksdagsledamot (C).

– Att jobba mot hedersförtryck och våld mot kvinnor är självklart, för mig som Centerkvinna. Det är en av grunderna i ett jämställt samhälle. Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterade förtryck är viktigt. Brott som begås i hederns namn kräver egen brottsrubricering.

Pia Sundhage

Förbundskapten F16 landslaget, Svenska Fotbollförbundet.

– Jag är uppvuxen under den tid då man menade att fotboll är en sport för män. Man sa att flickor varken vill, kan eller ska spela fotboll. Men tillsammans med andra tog jag mig rätten att spela fotboll och har sedan dess kämpat för kvinnans rätt till att ”hålla på” eller ”satsa” på fotboll. Jag har gjort ett otal klubbesök, föreläsningar för att inspirera och stötta kvinnliga ledare. Jag vet att vi kan, vi vill, så nu gäller det att vi orkar över tid. Vi ÄR varandras miljö och vi kan GÖRA varandra bra.

Christian Carlsson

Jurist och politiker (KD).

– Kampen mot hederskultur och hedersrelaterat våld handlar för mig om att vara tydlig med vilka värderingar som Sverige fortsatt ska bygga på, men framförallt så handlar det om enskilda människors frihet och att stå upp for några av samhällets mest utsatta människor.

Lena Adelsohn Liljeroth

Utbildad journalist, f d kultur och idrottsminister. Idag ”styrelseproffs” samt frilansande journalist.

– Idag är många flickor och kvinnor – men även pojkar – offer för gamla traditioner som starkt begränsar och ibland även hotar deras liv. Situationen är delvis ny i Sverige men verktygen är desamma som vid tidigare krav på förändring; lagstiftning, information och samtal, skyddade boenden men också påverkan genom kulturella uttryck som teater, litteratur, dans och konst.

Magnus Ranstorp

Forskningsledare vid CATS/FHS samt Quality Manager vid EU Radicalisation Awareness Network.

– Sedan Rosengårdsrapporten satte vi fokus på hedersproblematik som tvångsgifte utomlands av skolflickor och moralpoliser. Senare har vi satt fokus på hedersrelaterat våld genom vår rapport om utländska stridande (2013) till Demokratiminister Birgitta Olsson och senast genom vår salafismrapport (2018) där vi fann att salafism förstärker hedersproblematiken genom sin bokstavstrogna tolkning.

Carolin Ekman

Konsult inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

– Frihet är allt för mig, men jag tar det inte för givet. Det är något vi aktivt måste värna om i ord och handling. Alla har rätt till att fritt forma sina liv som individer, och att ha en positiv relation till ens kropp och sexualitet, utan sociala påtryckningar och skam och utan bördan att bära ansvaret för  kollektivets anseende.

Faw Azzat

Product Manager på Modular Finance.

– Vi har fortfarande politiker som förnekar hederskulturens existens pga rädslan att bli kallade islamofober eller till och med rasister. Denna rädsla urholkar våra värderingar om alla människors lika värde. Med erfarenhet av hederskultur tror och hoppas jag att min röst är betydelsefull i debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Mikael Hiljegren

Poliskommissarie i region Stockholm. Arbetar vid brottsoffer/ personsäkerhetsverksamheten.

– Jag har arbetat med hedersproblematik i drygt 20 år. Jag har ansvarat för skyddsinsatser i ett stort antal hedersrelaterade ärenden vid polisen. Det mest uppmärksammade ärendet jag ansvarat för är s.k. Pela ärendet. Där jag fick uppdraget att under lång tid skydda Pelas syster Breen. Jag sitter med sedan många år i nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland.

Sara Omar

Candidate of political science, författare och människorättsaktivist.

– Min bok Dödstvätterskan handlar bland annat om hedersrelaterat våld, hedersmord, våldtäkt, incest, ånger, social kontroll, religiös- och kulturellt förtryck, patriarkalisk struktur etc. Jag har arbetat med misshandlade kvinnor och barn i flera år. Jag engagerar mig inom GAPF för att sprida ordet vidare.

Marie Svan

Marie Svan, fd. elitidrottare och polis numera egen företagare.

– För mig är det viktigt att vi hjälps åt att sprida kunskap och fakta så att alla får kännedom om att det som är självklart för dig och mig inte alltid är det för alla våra medborgare. De demokrati, fri- och rättigheter vi har i vårt land behöver vi värna, skydda och fortsätta strida för så att den strikt gäller alla medborgare.

Sofie Löwenmark

Journalist/Skribent. Medgrundare av stiftelsen Doku. Släpper bok om mordet på sin mamma 2019.


Mitt engagemang har vuxit fram dels efter mordet på min mamma, och senare den gymnasieklass jag gick i där samtliga tjejer levde under hedersförtryck. Sedan dess har situationen blivit betydligt värre. Tyvärr måste det konstateras att Fadimes vädjan i riksdagen strax innan hon mördades, inte togs på allvar. Nu måste alla insatser till för att garantera samtliga människor i detta land, deras grundläggande mänskliga rättigheter. Hedersförtryck ska inte ha någon plats i Sverige.

Juno Blom

Riksdagsledamot (L).

– Jag har under de senaste 12 åren arbetat som ansvarig för regeringens nationella uppdrag för arbetet mot Hedersrelaterat våld och förtryck. Tidigare särskild utredare för att fram en nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.