GAPFs goodwillambassadörer 2015

Foto: ©Peter Knutson

Maria Arnholm
Maria Arnholm är partisekreterare i Folkpartiet. Mellan 2012-2014 var hon jämställdhets- och biträdande utbildningsminister. En av Marias hjärtefrågor är kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck.
– En stor del av det politiska Sverige vågade länge inte erkänna existensen av en hederskultur. De drabbade ungdomarna lämnades utan hjälp. Få ville se och än färre agera. Tack och lov har det förändrats. Nu är vi många som engagerar oss i kampen mot hedersförtryck. Alla har rätt att välja sitt eget liv. Riksorganisationen GAPF gör ett väldigt viktigt arbete; att få arbeta som goodwill-ambassadör känns därför mycket meningsfullt.

Akram Monfared Arya
Den första kvinnliga piloten i Iran samt poet, författare och konstnär. Arya föddes i Teheran-Iran och 1984 skickade hon sina fyra barn till Sverige på grund av den religiösa revolutionen och kriget mellan Iran och Irak. Ett år efter barnen kom hon själv till Sverige. 1998 föddes idén att publicera en samling med sina dikter och små noveller, sedan dess har hon gett ut sexton böcker på persiska, svenska och engelska.
– Jag skriver och kämpar för kvinnors rättigheter, särskilt i länder som Iran. Mina dikter och böcker handlar om kvinnors situation. Och det var därför jag accepterade Sara Mohammads förslag om att engagera mig i GAPF.

Henrik Belfrage
Henrik Belfrage är professor i Kriminologi vid Mittuniversitetet samt adjungerad professor i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet. Han är även styrelsemedlem i Association of European Threat Assessment Professionals (AETAP) – en av fyra världstäckande systerorganisationer som arbetar för ett mer professionellt arbete inom området hot- och riskbedömningar för olika slags våld. Henrik har utfört flera hundra riskbedömningar inom kriminalvården, bland dessa några av våra mest uppmärksammade fall av hedersrelaterat våld.

Foto: Armand Dommer
Foto: Armand Dommer

Knut Berggren
Knut Berggren, artist, växte upp i en multietnisk miljö i Östafrika.
– Jag ser invandring, integration och respekt för var och ens härkomst och levnadssätt som något av det mest grundläggande hos oss människor. Då min fru är från Mellanöstern har jag bit för bit satts in i frågor rörande hedersrelaterat våld och den komplexitet som ligger bakom. Jag känner mig hedrad över tillfrågan om att vara goodwill-ambassadör och ser fram emot att lära mig mer under året som kommer.

Anki Elken
Anki Elken är Public Affairs på Proffice. Under fyra år ledde hon Sveriges Kvinnolobby, fokus lades på frågor som rör kvinnor och miljö. År 2006 valdes hon till ersättare i Sveriges riksdag för Centerpartiet. 2010 valdes hon in i styrelsen för International Alliance of Women, då hon var vice ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundet. Anki är ledamot i regeringens JA-delegation. Delegationen har i uppdrag att fokuserar på jämställdhet i arbetslivet. Anki vill bidra med att få näringslivet att öka sin kunskap om hedersrelaterat våld och om GAPFs viktiga verksamhet.

Kristina Hultman
Kristina Hultman är journalist och författare. I början av 1990-talet startade hon den feministiska tidskriften Bang. Sen dess har hon varit verksam som feministisk debattör, kritiker, samtalsledare, konsult och författare. Hennes intresseområden sträcker sig från yttrandefrihetsfrågor över hbt-rättigheter i världen till feministisk historia. På senare år har hon engagerat sig i kampen för de fängslade medlemmarna i Pussy Riot och i debatten om den så kallade ”Quickskandalen”

Robert Hannah
Robert Hannah är utbildad människorättsjurist och riksdagsledamot för Folkpartiet Göteborg sedan 2014. Han är ledamot i civilutskottet och fokuserar särskilt på bekämpande av extremism samt med integrations- och bostadsfrågor. När det kommer till bekämpande av hedersvåld driver Robert särskilt frågorna om obligatorisk utbildning om heder i grundutbildningen för yrkesverksamma. Han vill även se en särskild straffskärpningsregel för hedersrelaterade brott.

Sara Larsson
Sara Larsson är frilansande skribent, redaktör och moderator. Hon har varit redaktör för Sans magasin samt för ett flertal böcker med inriktning på existentiella frågor, vetenskap och idédebatt. Feminist på universalistisk grund. Verkar ideellt och yrkesmässigt för skarpare debatt om kvinnors villkor. Anser att feministisk normkritik bör vara färgblind och bedrivas utan förbehåll på grund av religion eller kultur.

Anders Leckne
Anders Leckne föddes 1949 i Linköping. Han avlade sin juris kandidatexamen vid Stockholms Universitet och notariemeriteringen vid Solna tingsrätt. Han har en lång erfarenhet i ledande befattningar från den statliga- och kommunala förvaltningen. Han har även arbetat som instruktör vid Polishögskolan och som lärare inom mänskliga rättigheter och internationell rätt för den palestinska myndigheten vid polisutbildningen i Jeriko och Gaza. Anders har även tjänstgjort inom Försvarsmakten som reservofficer.

Christina Malmqvist
Christina har jobbat som socionom sedan 1999, främst med barn- och ungdomsutredningar. Sedan några år tillbaka jobbar hon som samordnare i hedersfrågor i Lund. Hon ansvarar för samordningen av det förebyggande arbetet, med att utforma och förankra handlingsplaner och andra rutiner, utbilda personal och finnas tillgänglig för konsultation och utförande av riskbedömningar. Sedan våren 2014 har hon även gått med i det nationella kompetensteamet på Länsstyrelsen i Östergötland.

Saga Rosén
Saga har länge engagerat sig i frågor som rör hedersproblematik och hedersvåld. Hon har tidigare suttit med i GAPF styrelse och har god insyn i nyttan som föreningen gör för utsatta pojkar och flickor. För Saga innebär en ambassadörspost under 2015 att försöka lyfta frågan om hedersvåld från en integrationsfråga till en fråga om mänskliga rättigheter. Hon vill även hjälpa till med kommunikationsinsatser under året för att stärka GAPFs position som viktig debattör i dessa frågor.

Malou von Sivers
Malou von Sivers, journalist, är programledare och producent för Malou Efter tio i TV4. Hon har som journalist engagerat sig för sociala frågor och gjort satsningar på att skildra hedersvåldets mekanismer och offer. Hon var med och startade TV4, Nyhetsmorgon och gjorde intervjuserien Malou möter med bland andra Nelson Mandela, Ingmar Bergman, Ang San Suu Kyi med fler. Hon har även lett flera valrörelser i TV4. 2014 tilldelades hon Lukas Bonniers Stora Journalistpris.

Gunilla Nauwerck Stefansson
Gunilla Nauwerck Stefansson är verksam som rektor på en skola i Söderhamn, med ansvar för F-6. I grunden är hon förskollärare men vidareutbildade sig till grundskollärare och därefter till specialpedagog/speciallärare. Det var redan under hennes första år som förskollärare i mitten på 1980-talet som hon började engagera sig i mänskliga rättighetsfrågor.
– Som lärare och rektor på en skola med många elever som kommer från en hederskultur har jag fortsatt att lyfta och kämpa för att alla elever oavsett bakgrund ska ha rätt till sin kropp, sina känslor och sitt eget liv.

Nisti Stêrk
Nisti Stêrk föddes 1977 i Diyarbakir i Turkiet, och kom till Sverige 1983. Hon är skådespelerska, författare samt teater- och filmproducent. För den stora publiken är hon känd för sina populära föreställningar Zeynos värld och För Sverige i Tiden. Hon har fått en rad priser och utmärkelser, däribland Radiopriset, Kommunala landstingets stipendium samt Fadimepriset för hennes medverkande i pjäsen Elektras systrar. En pjäs som gestaltade ungdomar som lever i en hederskultur och deras situation.

Inger Stark
Vänsterpartisten Inger Stark har arbetat mot hedersrelaterat våld sedan 1999, året då Pela mördades av sin far och farbröder. Under denna tid satt hon som ledamot i utbildningsnämnden i Farsta kommun, samma kommun som Pela tillhörde. 2000 deltog hon i arbetsgruppen som planerade den första manifestationen för att hedra Pela och alla andra offer för det hedersrelaterade våldet, tvånget och förtrycket. Sedan dess har hon fortsatt arbeta mot det hedersrelaterade våldet, både parlamentariskt och utomparlamentariskt. Hon var även med och bildade Nätverket mot hedersrelaterat våld samt har tidigare suttit med i GAPF styrelse.

Birgitta Ohlsson
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för folkpartiet och tidigare EU- och demokratiminister.
– Det gör lika ont i kropp och själ och är lika förnedrande att utsättas för förtryck oavsett om du heter Marianne eller Maryam. Men om vi inte kan se att vägarna fram till våldet kan se olika ut har vi svårt att hjälpa Maryam. Kampen mot hedersförtryck var länge bortglömd. Flickor växte upp med olika måttstockar på jämställdhet utifrån sitt ursprung. Men tack vare Glöm Aldrig Pela och Fadime-föreningen debatteras detta. Jag är stolt över att få vara ambassadör.

Devin Rexvid
Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet.

Shikofe Ghobadi
Shikofe Ghobadi, socionom och människorättsaktivist.

Här hittar du 2019 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2018 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2017 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2016 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2014 års Goodwill Ambassadörer.

 

Last updated: maj 23, 2019 at 13:50 e m