GAPFs goodwillambassadörer 2016

GAPFs goodwillambassadörer 2016 presenterades under Fadimes Minneshögtid på Berns 17 januari 2016.

Vi har inlett ett samarbete med GAPF-ambassadörer bland människorättsaktivister, politiker, författare, journalister och artister med flera som ska bidra till att frågan kring hedersrelaterat våld hålls aktuell även i år. GAPF har nu ett antal goodwillambassadörer och de kommer på olika sätt att bidra i arbetet mot det hedersrelaterade våldet.

Vill du veta mer om att vara att vara goodwillambassadör för GAPF? Läs mer här (PDF)
Är du intresserad av att vara goodwillambassadör 2017? Fyll i ansökan här (DOCX) och skicka din intresseanmälan till: anmalan@gapf.se

Alexandra Charles - GAPF goodwillambassadör 2016
Foto: Angelica Engström
Alexandra Charles
Alexandra Charles är grundare och ordförande i 1,6 miljonerklubben som nu varit verksam i 18 år. Det är en av Sveriges största politiskt obundna kvinnorättsorganisationer med cirka 30 000 medlemmar.
– Vi skapar mötesplatser för att inspirera, informera, opinionsbilda och stödja forskning om kvinnors sjukdomar. Som ordförande i en ideell kvinnohälsoorganisation har jag ett brinnande intresse för allt som kan förbättra kvinnors villkor i samhället. Mina ledord är jämlikhet, genusperspektiv, mångfald och hållbarhet.

Alice Teodorescu - goodwillambassadör för GAPF 2016Alice Teodorescu
Alice Teodorescu, politisk redaktör och chef för ledarsidan på Göteborgs-Posten. Hon fick upp ögonen för hedersfrågor under sin juristutbildning och har oroats över hur frågorna relativiserats av grupper som annars säger sig värna om kvinnors rättigheter.
– Varje individ ska få leva sitt liv i enlighet med sina drömmar, hederskulturen begränsar denna rättighet för kvinnor över hela världen, så också i Sverige. Det är en utveckling som behöver brytas omgående.

Andreas C. Halse - goodwillambassadör för GAPF 2016Andreas C. Halse
Andreas C. Halse är medlem i Sosialistisk Venstreparti i Norge och har tidigare lett ungdomspartiet Sosialistisk Ungdom. Han är skribent och debattör i flera norska medier. En av Halses hjärtefrågor är att kampen mot våld mot kvinnor ska gälla för alla kvinnor.
– Alla har rätt till samma beskydd av lagen, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Mänskliga rättigheter är universella och kan aldrig bortses med hänvisning till varken religion eller kultur.

Anissa Mohammed Hassan - goodwillambassadör för GAPF 2016Anissa Mohammed Hassan
Anissa Mohammed Hassan har arbetat på frivillig basis så väl som statsanställd mot könsstympning av flickor och kvinnor lokalt, regionalt och nationellt sedan hon flyttade från Somalia till Sverige 2008. Idag är hon särskilt sakkunnig i könsstympning på Länsstyrelsen Östergötland, där hon arbetar med myndighetens nationella regeringsuppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck inklusive dess uttrycksformer, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor.

Gunilla von Wachenfeldt - goodwillambassadör för GAPF 2016Gunilla von Wachenfeldt
Gunilla von Wachenfeldt är advokat och arbetar främst med olika ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Gunilla är sedan flera år en ofta anlitad föreläsare inom ämnet runt om i landet. Hon är engagerad i flera kvinnojourer och medlem i Zonta.
– För mig handlar dessa frågor om mänskliga rättigheter. Som goodwillambassadör hoppas jag på att få fortsätta sprida kunskap främst om barn- och tvångsäktenskap men även om könsstympning.

Helene Bergman – goodwillambassadör för GAPF 2016Helene Bergman
Helene Bergman är journalist, författare och debattör. På 70- talet var hon aktiv i kvinnorörelsen och arbetade bland annat på Sveriges Radios kvinnoprogram Radio Ellen. Som frilansjournalist har hon bott och rapporterat från Zimbabwe, Bangladesh och Turkiet. 2013 kom hennes bok ”Med svärtad ögonskugga” – En feministisk memoar. 2015 skrev hon debattartikeln ”Stå upp för alla kvinnor – säg nej till könsapartheid” på GP Debatt. Helene är numera fast krönikör på Ledarsidorna.se.

Johan Westerholm - goodwillambassadör för GAPF 2016
Foto: Mikael Wilmarsgård
Johan Westerholm
Johan Westerholm är redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Ursprungligen var han sjöofficer med tjänstgöring som underrättelse- och säkerhetsofficer. Numera har Johan en kandidatexamen från Mellanösternprogrammet med inriktning på politisk islam. Han är även verksam som egenföretagare, konsult och frilansjournalist med internationell presslegitimation.

Lisbeth Sundén Andersson - goodwillambassadör för GAPF 2016Lisbeth Sundén Andersson
Lisbeth Sundén Andersson, riksdagsledamot för moderaterna.
– När Fadimes pappa fick sitt livstidsstraff ändrat till ett tidsbestämt straff gick jag med i GAPF. Ett unket och förlegat synsätt där man använder ordet heder för att rättfärdiga mord skall inte existera 2016. Att man i Sverige får klä sig som man vill, umgås med vem man vill, gifta sig med vem man vill och att könsstympning och barnäktenskap är förbjudet måste också bli kristallklart för alla som lever i vårt land.

Maria Abrahamsson - goodwillambassadör för GAPF 2016Maria Abrahamsson
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot för moderaterna.
– Kvinnor får sina rättigheter inskränkta av män som åberopar religiösa och kulturella sedvänjor som förevändning för att hindra dem ta plats i det svenska samhället. Våld och förtryck, tvångsgifte, könsstympning och oskuldskontroller är extrema uttryck för dessa inhumana och antidemokratiska värderingar. Som goodwillambassadör för GAPF och ledamot av riksdagens konstitutionsutskott arbetar jag särskilt för att regeringens aviserade MR-institution ska se det som en prioriterad uppgift att slå larm när kvinnors fundamentala rättigheter kränks i vårt land.

Maria Fager Hohenthal - goodwillambassadör för GAPF 2016
Foto: Big Ben
Maria Fager Hohenthal
Maria Fager Hohenthal, advokat och egenföretagare med specialkompetens inom barnrätt, våld i nära relation och migrationsrätt. Sedan 2014 ingår hon i kärntruppen i 1,6 miljonersklubben och stöttar även Kvinnojouren Gertruds verksamhet i Enköping, där hon tidigare varit ordförande. Maria känner sig hedrad över att vara goodwillambassadör 2016.
– GAPF:s arbete mot hedersrelaterat våld är än mer viktigt idag, då vi lever i en tid präglad av kyla och oförstånd. Om jag kan bidra med mina kunskaper och erfarenheter vill jag göra det.

Maria Stockhaus - goodwillambassadör för GAPF 2016Maria Stockhaus
Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M) sedan 2014 och sitter i utbildnings- och utrikesutskottet. Tidigare var Maria kommunalråd i Sollentuna, där kom hon i kontakt med kvinnor i utanförskapsområden och fick en inblick i deras vardag.
– Jag är mycket för att försöka se till att saker händer och att få till förändring. I samarbete med andra goodwillambassadörer hoppas jag få upp frågan om frihet och jämställdhet för alla kvinnor högre på dagordningen och att vi på allvar vågar se problemen och göra något åt dem.

Mojdeh Zandieh - goodwillambassadör för GAPF 2016Mojdeh Zandieh
Mojdeh Zandieh är verksam inom tv-mediet sedan 23 år tillbaka. Fram till 2015 var hon vd för tv-kanalen Kanal Global som hon också var medgrundare till. Hennes hjärtefrågor kretsar kring mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet.
– GAPF har outtröttligt kämpat för att inte låta någon sopa den ohederliga hederskulturen och det hedersrelaterade våldet under mattan. Att vara en av GAPF:s ambassadörer är en av de mest angelägna uppgifterna som jag tänker ägna mig åt med hela mitt hjärta.

Parul Sharma - goodwillambassadör för GAPF 2016Parul Sharma
Parul Sharma är rektor och ansvarig utbildare i The Academy for Human Rights in Business. Hon är också Head of CSR Compliance på advokatfirman Vinge. Parul är människorättsjurist med gedigen erfarenhet inom Corporate Social Responsibility (CSR) frågor i och från så kallade högriskländer där hon arbetat med efterlevnadsfrågor i leverantörsledet. Hon har författat fyra faktaböcker om mänskliga rättigheter med fokus på barn och kvinnors rättigheter. Mellan 2010-2012 rankades hon som en av Sverige mest inflytelserika CSR experter.

Per Aarsund - goodwillambassadör för GAPF 2016Per Aarsund
Per Aarsund från Norge är musiker, byggmästare och fårfarmare. År 2002 blev han väldigt gripen av nyheten om mordet på Fadime Sahindal. Han satte sig ned och skrev Fadime Sahindals song – en sång om hennes hemska öde. Men det tog tid att finna de rätta orden och sången blev klar först fjorton år senare. I år kommer han att spela den på Fadimes minnesgala, vilket han ser som en stor ära.
– Fadime var en modig tjej som talade för de undertryckta ungdomarnas sak och jag glömmer aldrig hennes sista ord i riksdagstalet: vänd oss inte ryggen.

Stephen Jerand - goodwillambassadör för GAPF 2016Stephen Jerand
Stephen Jerand är polis sedan 1976 och tidigare fritidspolitiker för Kristdemokraterna med uppdrag inom barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
– Första gången jag lyssnade på Sara Mohammad slog det an en ton i min själ! Hedersrelaterat våld står för ett förtryck och en ondska som jag vill vara med och bekämpa. Våra medmänniskor från andra kulturer måste känna en trygghet i sitt liv här i Sverige. Jag känner både en stolthet och en ödmjukhet inför att vara goodwillambassadör.

Vanja Berggren - goodwillambassadör för GAPF 2016Vanja Berggren
Som internationell forskare med ämnesfördjupning inom kvinnlig könsstympning har Vanja Berggren genomfört forskningsstudier både i Sverige och i ursprungsländer där den uråldriga sedvänjan bland annat har förklarats som en del av en större hedersrelaterad kontroll.
– Det är oerhört angeläget att det fortsätts med forskning och kunskapsspridning om könsstympning av flickor också efter immigration till Sverige med motivet att säkerhetsställa hederskulturen.

Yvonne Hirdman - goodwillambassadör för GAPF 2016Yvonne Hirdman
Yvonne Hirdman, professor emerita i genus- och kvinnohistoria, var med och grundade Forum för kvinnoforskare och kvinnliga forskare, utvecklade den så kallade genussystemteorin och är författare av en rad böcker.
– Mitt engagemang mot förtryck i hederns namn väcktes med mordet på Fadime. Som feminist anser jag det absolut självklart att klart och tydligt ta avstånd från detta patriarkala våld och att inte förminska eller dölja det genom en falsk analys av att det är ”samma förtryck här som där”

Här hittar du 2019 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2018 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2017 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2015 års Goodwill Ambassadörer.

Här hittar du 2014 års Goodwill Ambassadörer.

 

Last updated: maj 23, 2019 at 13:50 e m