OM GAPF

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. Vi vänder oss till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld.

Föreningen grundades år 2001 av Sara Mohammad, under namnet Glöm Aldrig Pela-föreningen. Föreningen bytte namn till det nuvarande Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime efter mordet på Fadime Sahindal året 2002

Till en början verkade GAPF enbart i Stor-Stockholmsområdet, men idag har verksamheten expanderat till nationell nivå genom bildandet av flera olika lokala föreningar runtom i landet. Se GAPFs kontaktsida för uppgifter angående lokala föreningar och hur du kan komma i kontakt med dem.

Förutom att hjälpa de utsatta jobbar vi med informationsspridning och opinionsbildning. Idag är GAPF ett väletablerat och efterfrågat kunskapscenter vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck mot ungdomars och kvinnors rättigheter i hela Sverige.

Vår målsättning är:

  • Att förebygga hedersrelaterat våld mot kvinnor flickor och pojkar via upplysande aktiviteter.
  • Att skapa möjligheter för ett progressivt och socialt liv för de utsatta kvinnor, flickor och pojkar med hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.
  • Att individuellt hjälpa de kvinnor och ungdomar som utsatts för hedersvåld.
  • Att göra invandrarkvinnor och ungdomar bekanta med sina rättigheter.
  • Att hjälpa invandrarkvinnor och ungdomar att integreras inom olika områden i det svenska samhället.
  • Att främja samarbetet och relationerna med andra kulturella och sociala organ från Sverige samt andra nationella grupper i Sverige som sysslar med kvinnors och barns rättigheter.
  • Att synliggöra de utsattas situation i samhället och samhällets ansvar och att ställa krav på makthavare för att samhället ska ta sitt fulla ansvar.

GAPFs 64 förslag inom 11 områden:

GAPFs verksamhetsberättelser:

GAPFs verksamhetsberättelse 2019. 
GAPFs verksamhetsberättelse 2018.
GAPFs verksamhetsberättelse 2017.

GAPFs årsredovisning:

GAPFs stadgar & värdegrund:

GAPFs stadgar & värdegrund

GAPFs integritetspolicy:

GAPFs integritetspolicy