SKÄNK EN GÅVA

Skänk en engångsgåva.

De bidrag som kommer in används till GAPFs tre pelare: stödverksamhet, utbildning och opinionsbildande aktiviteter. 

I stödverksamheten hjälper vi personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med psykologiska och juridiska stödsamtal, vi stöttar även yrkesverksamma inom bland annat socialtjänst och skola. 

Varje år genomför vi över 100 föreläsningar och utbildningar där deltagarna består av elever, skolpersonal, socialarbetare, vårdpersonal, politiker, rättsväsende m fl. 

Genom opinionsbildande aktiviteter ser vi till att frågan om hederskultur ständigt finns på politikers agenda. Och att beslutsfattare i samhällets alla instanser jobbar för att förbättra stödet till hedersvåldsutsatta.

Du kan läsa om hela vår verksamhet i våra verksamhetsberättelser.

Vi tar emot bidrag från både privatpersoner och företag. GAPF har 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler. Det är din garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. Det går att skänka pengar antingen via Swish eller vårt 90-konto. Du kan även ge ditt bidrag i form av en summa eller ett medlemskap som gåvokort till någon annan.

Swish.
Du kan skicka en valfri engångssumma direkt till vårt Swishnummer: 123 90 06 271. 

90-konto.
Sätt in en valfri summa på GAPF:s 90-konto: 900627-1
Märk inbetalningen med ditt namn. Dina uppgifter kommer inte att publiceras.

Gåvokort.
Uppvakta en vän genom att ge ett gåvokort med en gratulationsgåva till GAPF. Eller skänk en minnesgåva för att hedra någon som stått dig nära. Vi har gåvokort specialutformade för minnesgåvor, presenter och medlemskap.

  1. Sätt in valfritt belopp (minst 100 kr) på GAPFs 90-konto eller via Swish, ange ditt namn som inbetalningsreferens.
  2. Skicka e-post till kontakt@gapf.se där du anger följande

Ämne: Gåvokort
Till:  Namn på den du vill ge gåvan till/ den du vill hedra
Från/Hedras av:  Ditt namn
Inbetalningsreferens:  (angavs vid inbetalning)
Adress: Dit kortet skall skickas till
Övrigt: Eventuell hälsning (max 30 ord/120 tecken)

Gåvokortet skickas inom 5 dagar från att vi ser betalningen och har mottagit ditt mejl.