Två kvinnor fikar och samtalar

Gör skillnad som stödperson!

Vill du dela med dig av din tid till någon som behöver den?

GAPF:s stödverksamhet hjälper personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om personer som på olika sätt blir begränsade, förtryckta och/eller hotade av den egna familjen när de bryter mot hedersnormerna. Stödverksamheten stöttar de utsatta på olika sätt, bland annat genom information/rådgivning, terapeutiskt och juridiskt stöd samt kontakt med utbildade stödpersoner.

Du behövs – vi behöver bli fler som gör skillnad för de utsatta!

Vad gör en stödperson?

En stödperson stöttar de utsatta på olika sätt. Det kan handla om social samvaro såsom att fika, gå på bio eller chatta med den utsatta. Många är väldigt ensamma och behöver framför allt ett lyssnande öra. Men det förekommer även fall där det behövs mer praktiskt stöd, till exempel att hjälpa till med myndighetskontakter (socialtjänsten, polisen, migrationsverket och vården) eller närvara vid ett möte. Det kan också finnas behov av någon eller några stödpersoner som följer med på GAPF:s sommarläger för utsatta personer.

I samråd med stödverksamheten och den utsatta sätter du upp ramarna och målet för stödet. Tiden kan variera från några timmar i veckan till ett par gånger i månaden, det varierar från fall till fall och utgår alltid ifrån den utsattas behov av stöd.

Vad erbjuder vi dig?

GAPF:s grundkurs innehåller  utbildning om stödverksamheten i stort och vad rollen som stödperson innebär. Den fokuserar på de utsattas behov av stöd och omfattar bland annat kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck samt brottsmål och brottsoffrens rättigheter.

Utbildningens syfte är att ge dig som stödperson en god förståelse för de utsattas situation, verktyg för samtal och bemötande samt information om uppdragets innehåll. Utöver grundkursen erbjuder vi även fortbildningsmöjligheter.

Vi söker dig som

  • Har ett genuint intresse av att vilja stödja utsatta.
  • Delar GAPF:s värdegrund.
  • Har en stabil livssituation.
  • Har möjlighet att bemanna GAPF:s stödchatt och/eller jourtelefon vid behov.
  • Har möjlighet att ställa upp utan ekonomisk ersättning.
  • Kan hjälpa den stödsökande med myndighetskontakter vid behov.
  • Redan är eller kan tänka dig att bli medlem i GAPF inför utbildningen.

Kvalifikationer

Utbildning inom området är meriterande, likaså erfarenheter inom socialt arbete, juridik, kvinnojoursarbete eller kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Det viktigaste är dock att du delar GAPF:s värdegrund och alltid har de utsattas bästa i fokus.

Övrigt

Du som söker ska vara myndig. Vi på GAPF arbetar ständigt med att kvalitetssäkra vårt arbete, därför är det viktigt att du som stödperson kan visa ett utdrag ur belastningsregistret om du blir antagen till utbildningen. Du ska även följa GAPF:s riktlinjer för stödpersoner samt tystnadsplikt.

Frågor

Mejla volontar@gapf.se om du har några frågor om stödverksamheten eller uppdraget som stödperson.

Praktisk information om utbildningen

Plats: Stockholm

Datum: 18–19 november 2023 (2 heldagar)

Viktigt! Utbildningen arrangeras på plats i centrala Stockholm. GAPF kan betala transportkostnader och boende vid behov.

Skicka in din ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev. I det personliga brevet ser vi gärna att du kortfattat svarar på följande frågor:

  • Varför du vill engagera dig i GAPF?
  • Varför vill du bli stödperson?
  • Hur mycket tid kan du lägga?

Skicka din ansökan senast den 1 november till volontar@gapf.se
Ange referens: Ansökan stödperson

OBS! Ofullständiga ansökningar som saknar CV och personligt brev behandlas inte i rekryteringsprocessen.

GDPR och integritetspolicy

Ditt engagemang är värdefullt!

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime