Vill du bli stödperson?

Vill du dela med dig av din tid till någon som behöver den?

GAPF:s stödverksamheten blir ständigt kontaktad av personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om personer som på olika sätt känner sig begränsade, förtryckta och/eller hotade av sin egen familj när de bryter mot hedersnormerna.

GAPF:s stödverksamhet stöttar de utsatta på olika sätt, bland annat genom information/rådgivning, psykologiskt och juridiskt stöd samt utbildade stödpersoner. Därför behövs du som vill vara med och göra skillnad för de utsatta!

Vad gör en stödperson?

En stödperson stöttar de utsatta på olika sätt. Det kan handla om social samvaro såsom att fika, gå på bio, chatta med utsatta men framförallt bara ha ett lyssnande öra. Det förekommer även fall där det behövs mer praktiskt stöd, t.ex. att vara behjälplig i myndighetskontakter (socialtjänsten, polisen, migrationsverket, vården), närvara vid möten och följa med på GAPF:s årliga sommarläger för utsatta personer.

I samråd med stödverksamheten och den utsatte sätter du upp ramarna och målet för stödet du förväntas ge. Tiden kan variera från några timmar i veckan till ett par gånger i månaden, det beror på fall till fall och utgår alltid ifrån den utsattes behov av stöd.

Vad erbjuder vi dig?

GAPF:s grundkurs ger en bild av vad stödverksamheten och rollen som stödperson innebär. Den fokuserar på utsattas behov av stöd, omfattar bland annat kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck samt brottsmål och brottsoffrens rättigheter.

Utbildningens syfte är att ge dig som stödperson en bra start kring utsattas situation, verktyg för samtal och bemötande samt information om uppdragets innehåll. Utöver grundkursen erbjuder vi även fortbildningsmöjligheter. Som stödperson blir du ett viktigt stöd där du kan göra skillnad för människor som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi söker dig som

  • Har ett genuint intresse av att vilja stödja utsatta.
  • Har en stabil livssituation.
  • Har möjlighet att bemanna GAPF:s stödchatt vid behov.
  • Har möjlighet att ställa upp utan ekonomisk ersättning.
  • Kan vara den stödsökande behjälplig i myndighetskontakter vid behov.
  • Delar GAPF:s värdegrund.
  • Redan är eller kan tänka dig att bli medlem i GAPF inför utbildningen.

Kvalifikationer

Utbildning inom området är meriterande, likaså erfarenheter inom socialt arbete, juridik, kvinnojoursarbete eller kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Det viktigaste är dock att du delar GAPF:S värdegrund och har alltid utsattas bästa i centrum!

Övrigt

Du som söker ska vara myndig. Vi på GAPF arbetar ständigt med att kvalitetssäkra vårt arbete, därför är det viktigt att du som stödperson ska kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret om du blir antagen till utbildningen. Du ska även följa GAPF:s riktlinjer om tystnadsplikt och rollen som stödperson.

Praktisk information om utbildningen

Plats: Stockholm

Datum: 13-14 Maj 2023 (2 heldagar)

Viktigt! Utbildningen arrangeras på plats i centrala Stockholm. GAPF betalar transportkostnader och boende om du blir antagen men inte är bosatt i Stockholm.

Skicka in din ansökan

Ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev. I det personliga brevet ser vi gärna att du kortfattat svarar på följande frågor:

  • Varför du vill engagera dig på GAPF / bli stödperson?
  • Hur ditt tidsutrymme ser ut.


Skicka din ansökan senast den 27 april till volontar@gapf.se.
Ange referens: Ansökan stödperson/volontär.

OBS! Ofullständiga ansökningar som saknar CV och personligt brev behandlas inte i rekryteringsprocessen.

Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter

GDPR och integritetspolicy

Ditt engagemang är värdefullt!

Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och Fadime