Vill du bli stödperson?

Vill du dela med dig av din tid till någon som behöver den?

Sedan COVID-19 nådde Sverige har vi sett tydliga indikationer på hur social distansering har påverkat och allvarligt försämrat situationen för barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det har för hedersutsatta inneburit en avskärmning tillsammans med dem som dagligen utövar förtrycket och behovet av stöd har ökat. GAPF hjälper personer som på olika sätt känner sig begränsade, förtryckta och/eller hotade av sin egen familj. Detta gör vi bland annat genom rådgivning, psykologiskt och juridiskt stöd samt utbildade stödpersoner. Därför behövs du som vill vara med att göra skillnad för utsatta!

Vad gör en stödperson?

En stödperson stöttar de utsatta på olika sätt. Det kan handla om social samvaro såsom att fika, gå på bio, chatta med utsatta men framförallt bara ha ett lyssnande öra. Det förekommer även fall där det behövs mer praktiskt stöd, t.ex. att vara behjälplig i myndighetskontakter (socialtjänsten, polisen, migrationsverket, vården), närvara vid möten och följa med på GAPF:s årliga sommarläger för utsatta personer. Stödpersonen sätter själv upp ramarna och målet för stödet tillsammans med den utsatta i samråd med GAPF:s samordnare för stödverksamheten. Tiden kan variera från några timmar i veckan till ett par gånger i månaden, det skiftar från fall till fall.

Vad erbjuder vi dig?

GAPF:s digitala grundkurs ger en bild av vad stödverksamheten och rollen som stödperson innebär. Den fokuserar på utsattas behov av stöd, omfattar bland annat kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck samt brottsmål och brottsoffrens rättigheter. Utbildningens syfte är att ge dig som stödperson en bra start kring utsattas situation, verktyg för samtal och bemötande samt information om uppdragets innehåll. Utöver grundkursen erbjuder vi även nätverksträffar samt fortbildningsmöjligheter. Som stödperson blir du ett viktigt stöd där du kan göra skillnad för människor som är eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi söker dig som

  • Har ett genuint intresse av att vilja stödja utsatta
  • Har en stabil livssituation
  • Har möjlighet att bemanna GAPF:s stödchatt minst en kväll per månad
  • Har möjlighet att ställa upp utan ekonomisk ersättning
  • Kan vara den stödsökande behjälplig i myndighetskontakter vid behov
  • Delar GAPF:s värdegrund
  • Är eller kan tänka dig att bli medlem i GAPF

Meriter

Vi kommer att utbilda dig som stödperson utifrån GAPF:s grundkurspaket. Självklart är utbildning inom området meriterande, likaså erfarenheter inom socialt arbete, juridik, kvinnojoursarbete eller kunskaper om mänskliga rättigheter samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Övrigt

Du som söker ska vara myndig. GAPF arbetar ständigt med att kvalitetssäkra vårt arbete, därför är det viktigt att du som stödperson ska kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret. Du ska följa GAPF:s riktlinjer om tystnadsplikt och rollen som stödperson. 

Utbildningen hålls två heldagar digitalt via Zoom och riktar sig till personer i hela Sverige

8-9 maj 2021

Ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev. I det personliga brevet ser vi gärna att du kortfattat svarar på följande frågor: 

  • Varför du vill engagera dig i GAPF / bli stödperson
  • Hur ditt tidsutrymme ser ut 

Skicka din ansökan med ett CV och personligt brev senast 25/4 till anmalan@gapf.se. Ange referens: Ansökan Stödperson.

Ditt engagemang gör skillnad!

Om GAPF

Läs mer om vårt arbete, om vår värdegrund och om vår historia

"Att vara stödperson är det viktigaste och mest givande jag någonsin gjort"

Läs ett blogginlägg av en av våra stödpersoner

Bli medlem