Vad är hedersvåld och förtryck?

Hederskultur uppstår från värdesystem, religiösa eller kulturella, som främjar kyskhet, oskuld och en reaktionär syn på sexualitet och kvinnokroppen. Den baseras på övertygelsen om sexuell renlighet och en osund syn på kvinnokroppen som en källa till frestelse och något som bör skylas för att tämja mäns begär. Därmed anses en ”god” kvinna vara den som är återhållsam i sitt klädval och sitt beteende, som inte skyltar med sin ”kvinnliga dragningskraft”.

Dessa värdesystem har idén att män är ansvariga för och överlägsna kvinnor i familjen. Därmed bär de ansvar för kvinnors kyskhet och måste ha kontroll över deras sexualitet. Det ansvaret kopplas också till mäns och familjens heder och när männen i familjen misslyckas med ansvaret förlorar man den och något måste göras för att återupprätta familjens heder. 

Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar. Det är kollektivt utövat eller sanktionerat och kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central. Individens rättigheter och intressen är underordnade familjens. Individens handlingar anses påverka hela familjens och kollektivets anseende och individens sexualitet är en angelägenhet för hela familjen. Valet av partner är inte individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten. Det kan finnas ett stort antal förövare, som familjemedlemmar, släktingar eller andra i nätverket, med samma bakgrund. Våldet är i regel socialt accepterat och sanktionerat inom kollektivet och det grövsta våldet är oftast välplanerat

Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män. Den mest utsatta gruppen är flickor. Inom hederskultur betraktas barn som föräldrarnas ägodelar och föräldrarna har rätt att bestämma allt åt dem. Flickorna har också kyskhets- och oskuldskrav på sig och utsätts därför för strikt kontroll och begräsningar. Pojkar drabbas, men inte alls i lika stor utsträckning, bland annat indoktrineras de eller tvingas att bevaka och kontrollera sina systrar även om de inte vill. Pojkarna kan straffas om de misslyckas med det ansvaret.

I hederskulturen är heterosexualitet den enda normen. Det gör att samkönade relationer måste vara hemliga och HBTQ+ personer är särskilt utsatta. Det ses som en stor skam och brist på manlighet om en man är homosexuell. Upptäcks man så förlorar familjen sin heder och åtgärder måste vidtas för att återupprätta hedern och straffa de involverade personerna.

Barn- och tvångsäktenskap är en form av hedersrelaterat våld och förtryck. I många familjer inom hederskultur är det inte kvinnans vilja och samtycke som avgör om, när och med vem hon ska gifta sig. Det är hennes manliga förmyndare som avgör det. Barn- och tvångsäktenskap kan ske genom att familj eller släktingar försöker övertyga, pressa, tvinga, hota eller misshandla den unga till att gifta sig mot sin vilja. Det drabbar främst flickor men även pojkar.

Enligt Ungdomsstyrelsens kartläggning Gift mot sin vilja riskerar idag omkring 70 000 ungdomar i Sverige att bli gifta mot sin vilja.

När en person tvingas gifta sig mot sin vilja genom påtryckningar, våld och hot utsätts personen för oacceptabla påtryckningar som är förbjudna enligt lag i Sverige.

Allt du behöver veta om HRV

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. Vi anser att:

  • Alla människor, oavsett kön, ska ha samma fri- och rättigheter i vårt land
  • Fysisk och psykisk misshandel, mord, och förtryck är inte acceptabelt, oavsett vilken religiös åskådning man hänvisar till eller vilken kulturell bakgrund man färgats av
  • Svensk lag ska gälla oavsett varifrån man kommer


Det låter så enkelt och självklart. Men den målgrupp vi arbetar med, de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, har inte de här fri- och rättigheterna. Och de är tyvärr många i vårt land!

Vi vill med detta dokument ge svar på en del av de återkommande frågor vi får kring hedersrelaterat våld- och förtryck. Vi hoppas kunna öka kunskapen om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vad vi därmed kan göra för att få stopp på det.

Dokumentet tar upp olika ämnen och inom varje ämne finns frågor eller påståenden med efterföljande svar och kommentarer. Frågorna och påståendena är sådana vi får i möten med människor eller via våra sociala medier.

Med tiden kommer vi mötas av nya frågeställningar och påståenden som behöver svar. Dokumentet kommer därför uppdateras löpande. Alla synpunkter och/eller förslag på förbättringar kan mejlas till kontakt@gapf.se.

Läs mer via GAPF i media

Riksorganisationen GAPF

Postadress:
111 52, Stockholm

Besöksadress:
Vattugatan 5, Stockholm

Kansliet:
08 711 60 32
Mån – fre, 08 – 17

Stödjouren:
070 000 93 28
Dygnet runt – alla dagar i veckan

Swish: 123 900 62 71

Plusgiro: 900627-1

Varje måndag och onsdag, kl 19 – 21, är vår stödchatt bemannad av utbildade stödpersoner.

I vår chatt kan du skriva till oss om hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning, tvångsäktenskap, begränsningar och kärlek.

Tveka inte att skriva till oss – du kan vara helt anonym, ingen fråga är för liten eller stor och vi lyssnar gärna!