VIKTIGA KONTAKTER

Pela Fadime Stödjouren.

Du kan ringa Pela Fadime stödjouren när som helst på dygnet om du behöver råd, hjälp eller stöd. Det är helt kostnadsfritt och den som svarar har tystnadsplikt. Vi hjälper inte bara stödsökande utan tar även emot samtal från yrkesverksamma personer som behöver råd och stöd.

Telefon dagtid: 08 711 60 32
Telefon övrig tid: 070 000 93 28
Epost: stodjour@gapf.se 

Vid akut hot – ring polisen på 112.

Nationella Kompetensteamet.

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är utsatta, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att, i förlängningen, utsatta barn och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.

Telefon: 010-223 57 60
www.hedersfortryck.se