Almedalsveckan 2022

GAPF i Almedalen, porträtt på Fadime, Pela, Abbas och Maria

2022 hölls Almedalsveckan äntligen på plats i Visby. GAPF bjuder på åtta föreläsningar tillsammans med sakkunniga och politiker på plats.

Nedan kan du ta del av våra programpunkter och se de inspelade föreläsningarna och paneldebatten. 

Stöd vårt arbete

Programpunkter

Spela videoklipp

Måndag 4 juli 9:30 – 10:30

Ny studie visar vilka konsekvenser flickor riskerar som vägrar hijab

I ny studie har forskare granskat 100 LVU-domar om flickor som vägrat hijab. Studien beskriver att flickor blivit kränkta, hotade, slagna, förnedrade och bortgifta. Vad händer med barn som tvingas bära hijab? Hur ska vi inkludera hijabvägrarnas röst i debatten?

Andra rapporter beskriver även hur små flickor tvingas bära hijab och begränsas att delta i olika aktiviteter redan i förskolan. Vad händer med barn som tvingas leva i fysisk och social könssegregation i förskolan/skolan? Hur ska vi komma till rätta med problemet?

Medverkande:

Devin Rexvid forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet

Magnus Ranstorp docent i statsvetenskap och strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan

Moderator: Sara Mohammad

Spela videoklipp

Måndag 4 juli 13:00 – 14:00

Hur kan vi få hem bortförda hedersvåldsutsatta barn?

Utreseförbudet kom år 2020, trots det har hundratals barn förts ut ur Sverige sedan dess. Hur kommer vi åt problemet med dubbla medborgarskap och föräldrar som säger upp barns svenska medborgarskap?

Får barn som utsätts för omvandlingsterapi, uppfostrings- eller bestraffningsresor samma skydd? Vilka juridiska möjligheter och hinder finns det att ta hem bortförda hedersvåldsutsatta barn? Vilka metoder har andra länder för att få hem bortförda barn?

Medverkande:

Juno Blom ledamot i justitieutskottet och barnrättspolitisk talesperson (L)

Sabina Landstedt stödsamordnare GAPF

Moderator: Karin Gyllander

Spela videoklipp

Måndag 4 juli 14:30 – 15:30

Vad är politiker beredda att göra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck?

GAPF känner politikerna på pulsen under valåret. Regeringen har vidtagit lagskärpningar i syfte att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld, men lagarna har inte implementerats. Vad kan riksdagspartierna lova inför valet 2022 för att tillgodose att lagskärpningarna får praktiskt genomslag?

Vi befinner oss i ett valår och GAPF vill veta vart politikerna står. Ska kusinäktenskap förbjudas? Ska utreseförbudet utvidgas? Hur ska vi se till att det nya hedersbrottet används i praktiken? Hur ska vi få till fler hålls ansvariga för könstympningsbrott? Införa hijabförbud i skolan? Varför har inte studenter fått den utlovade utbildning om HRV i enlighet med regeringens nationella strategi?

Medverkande:

Karin Rågsjö ledamot i socialutskottet (V)

Fredrik Lundh Sammeli Justitieutskottets ordförande (S)

Linda Modig förste vice partiordförande (C)

Elisabeth Svantesson vice partiledare och ekonomiskpolitisk
talesperson (M)

Juno Blom ledamot i justitieutskottet och barnrättspolitisk talesperson (L)

Sofia Damm jämställdhetspolitisk talesperson (KD)

Moderator: Sara Mohammad

Spela videoklipp

Måndag 4 juli 16:00 – 17:00

Går det att omvända hedersvåldsutövare?

I Sverige prioriteras familjeåterförening för barn och unga som blivit omhändertagna. Hur vet vi att en familjs hedersnormer har förändrats? Vad innebär ett föräldraansvar i en hederskontext? Är lagarna anpassade för hedersutsatta? Vad kan få en hedersvåldutövare att omvärdera sina hedersnormer?

Svensk lagstiftning är inte anpassad för barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Familjeåterförening kan aldrig vara det övergripande målet med vård med stöd av LVU. Barn ska inte bo med förövarna. Hedersrelaterat våld och förtryck är aldrig förenligt med barns rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Medverkande:

Devin Rexvid forskare vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet

Magnus Ranstorp docent i statsvetenskap och strategisk rådgivare vid CTSS vid Försvarshögskolan

Sara Mohammad grundare och ordförande GAPF

Moderator: Sabina Landstedt

Spela videoklipp
Tisdag 5 juli 09:30 – 10:30

Hur ska fler anmälda fall om könsstympning leda till fällande domar?

Antalet anmälningar om könsstympning har ökat – varför blir det inte fler fällande domar? Hur ska vi kunna bevisa dessa brott och vad har rättsintygen för betydelse? Hur ska vi komma åt detta problem när vården inte vågar ta i saken och då vissa forskare förskönar denna form av tortyr?

Barn har rätt att inte få sina underliv söndertrasade! Trots att könsstympning varit kriminaliserad i 40 år lyckas vi inte bevisa dessa brott. Rättsintyget har en central betydelse vid utredningen av ett misstänkt brott. Dessvärre saknar ofta läkare kunskap om könsstympning och kan därför inte göra en korrekt bedömning om flickan är könsstympad eller inte.

Medverkande:

Jessica Wenna kammaråklagare och ämnesspecialist hedersrelaterad brottslighet vid Åklagarkammaren Västerås

Vanja Berggren docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet

Cecilia Berger bitr. överläkare på Amelmottagningen

Moderator: Sabina Landstedt

Spela videoklipp

Tisdag 5 juli 13:00 – 14:00

Hur ser sexualisering och sexuellt våld ut inom hederskulturen?

Redan i förskolan sexualiseras flickor som inte får leka under samma villkor som pojkar. Flickor som blir utsatta för sexuellt våld vågar inte söka hjälp då de riskerar att bli bestraffade av sin familj. Hur påverkar det individen? Vilka psykiska konsekvenser kan det leda till?

Rapporter visar att hedersnormer märks redan i förskolan. Flickor sexualiseras redan från barnsben och får exempelvis inte vila i samma rum som pojkar och manlig personal får inte byta flickors blöjor. Sexuella övergrepp tystas ned. Flickor vågar inte berätta om övergreppen på grund av rädslan för konsekvenser, då flickan bär ansvaret och inte förövaren som ofta är en manlig släkting.

Medverkande:

Sabina Landstedt stödsamordnare GAPF

Vanja Berggren docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska
Institutet

Sara Wettergren kommunalråd för skola och utbildning (L) Malmö Stad

Moderator: Karin Gyllander

Spela videoklipp
Tisdag 5 juli 14:30 – 15:30

Hur ser hedersförtrycket ut inom den salafistiska miljön?

Hedersförtryck är ett komplext fenomen och kan både vara kulturellt och religiöst betingat. Vilken negativ påverkan har den salafistiska miljön för kvinnor och flickor i Sverige? Hur tar sig detta uttryck lokalt? Vilka effekter får det för kvinnors och flickors utövande av demokratiska rättigheter?

I en ny studie från Försvarshögskolan som undersöker salafistisk- och salafist-jihadistisk påverkan i tre svenska städer diskuteras bland annat specifikt påverkan mot kvinnor och flickor samt olika former av hedersförtryck. Studien visar på ett utbrett hedersförtryck i olika lokalsamhällen där framförallt kvinnor och flickor övervakas, kontrolleras och inkapslas och därmed förlorar rätten till självständighet och fria livsval.

Medverkande:

Magnus Ranstorp docent i statsvetenskap och strategisk rådgivare vid CTSS vid Försvarshögskolan

Linda Ahlerup analytiker vid CTSS vid Försvarshögskolan.

Moderator: Sara Mohammad

Spela videoklipp
Tisdag 5 juli 16:00 – 17:00

Vilka konsekvenser får kusinäktenskap?

Kusinäktenskap är ett sätt att upprätthålla hedersnormer. Är kusinäktenskap en viktig frihetsfråga för de individer som får bestämma över sitt val av partner? Vilka medicinska konsekvenser kan kusinäktenskap leda till?

En person som inte lever i en hederskontext får frågan om hen vill gifta sig med en kusin, svaret är nej till 99 procent. Dessutom finns det en stark koppling mellan kusingifte och en ökad risk för genetiska konsekvenser hos barn. Trots detta vågar många politiker inte ta i denna fråga vilket får förödande konsekvenser för de individer som tvingas in i äktenskap med släktningar.

Medverkande:

Vanja Berggren docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska
Institutet

Juno Blom ledamot i justitieutskottet och barnrättspolitisk
talesperson (L).

Moderator: Sara Mohammad

Följ oss i sociala medier

Riksorganisationen GAPF