Utbildning

Boka en föreläsning eller ta del av våra färdiga utbildningar

GAPF anordnar årligen utbildningar runt om i hela landet för att förebygga och skapa ökad förståelse i samhället kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi utbildar bland annat personal inom vården, socialtjänsten, rättsväsendet, polisen, politiker, ideella organisationer samt elever och personal i skolan.