Stöd oss

Ditt engagemang behövs!

124 000 människor beräknas leva under hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Tillsammans kan vi skapa förändring!

För ett jämställt samhälle

fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

124 000 unga i åldrarna 15-25 år uppskattas vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige.

75 000 kvinnor, varav 14 000 som är under 18 år, uppskattas vara utsatta eller riskera att utsättas för könsstympning i Sverige.

Genom att stödja GAPF:s arbete är du med och bidrar till att vi kan bedriva och utveckla vår verksamhet. Att vi kan bedriva och hålla vår stödjour öppen dygnet runt – alla dagar i veckan – året runt. Att vi kan stödja fler, fortsätta utbilda och opinionsbilda.    

Ditt engagemang gör skillnad

2022 bidrog gåvor och medlemskap till

stödinsatser
0
konsultativa samtal till yrkesverksamma
0
hjälpta personer
0

Det finns flera sätt att bidra i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck

Frågor och svar

GAPF rapporterar årligen till Svensk insamlingskontroll som i givarens intresse granskar att insamlade medel används till rätt ändamål. Svensk insamlingskontroll beviljar 90-konto, som är en kvalitetetsstämpel för insamlingsorganisationer. 

För dig som är ungdom, mellan 15-25, eller pensionär kostar ett medlemskap i GAPF 120kr / år.

För alla andra kostar ett medlemskap i GAPF 240kr / år.

Ett medlemskap i GAPF kan betalas med antingen autogiro, kort eller swish.  

Ja, du kan ge en gåva via Swish till GAPF:s 90-konto: 123-900 62 71. 

Ja, alla givare som ger en gåva till GAPF, liten som stor, kan vara fullständigt trygg med att pengarna går till valt ändamål. 

Det är mycket viktigt för GAPF att leva upp till de högt ställda krav och bestämmelser som finns inom insamlingsområdet. Annars skulle GAPF inte ha tillstånd att bedriva offentlig insamling. 

Ja, du som givare kan välja att öronmärka din gåva till GAPFS stödverksamhet, utbildning eller opinionsbildande aktiviteter. 

En gåva eller ett medlemskap är på flera sätt livsviktigt! Bland annat bidrog gåvor och medlemskap till att vi år 2020 genomförde över 3300 stödinsatser för stödsökande, utbildade över 470 personer inom vården samt genomförde flertalet opinionsbildande aktiviteter.

Ditt engagemang gör skillnad!

Ändamålskostnader är 91 procent i genomsnitt under en period av tre år. Av en gåva på 100 kronor går alltså minst 91 kronor direkt till ändamålet (GAPFs stödverksamhet, utbildning eller opinionsbildande aktiviteter). Du kan läsa mer om hur 90-konton fungerar på insamlingskontroll.se. Resterande belopp går till administration, kontroller och för att berätta om vårt arbete så vi kan få fler gåvor.

Har du som givare en fråga eller en synpunkt på vårt arbete så tar vi gärna emot detta via mejl.

Kontakta oss via kontakt@gapf.se