Bli volontär eller stödperson

Bli volontär

Som medlem i GAPF finns det möjligheter att engagera sig aktivt. GAPF anordnar en rad opinionsbildande aktiviteter och utbildningsinsatser under året, där behöver vi din tid för enklare arbetsuppgifter eller din värdefulla engagemang med kompetens.

Du kan hjälpa till att:

  • Värva nya medlemmar
  • Fundraising
  • Hjälpa till på plats under Fadimegalan och andra opinionsbildande aktiviteter
  • Sprida GAPF:s utbildningskampanjer

Som volontär får du grundutbildning genom oss. Anmäl ditt intresse till volontar@gapf.se. När vi ska anordna volontärutbildning annonser vi det här på vår hemsida samt i våra sociala medier.

Ansökan till utbildningen för volontärer är stängd.

Vi söker kompetensstöd inom film, foto och insamling!

Har du tid och kompetens inom insamling, film, foto? Kontakta oss via volontar@gapf.se. Vi hör av oss om och när det bli dags för att be om din hjälp.

Stort tack för ditt engagemang!

Bli stödperson på volontärbasis

Du kan också ansöka om att bli stödperson. Då ger du din tid och stöd till hedersvålds utsatta som behöver den till exempel genom att få, gå på bio, chatta med dem, men framför allt genom att bara lyssna. Det kan också handla om att vara behjälplig i kontakter eller närvara vid möten med myndigheter till exempel socialtjänsten, polisen, Migrationsverket och vården.

Som stödperson får du grundutbildning, fortbildning, nätverksträffar och handledning genom oss. Anmäl ditt intresse till volontar@gapf.se och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. När vi anordnar utbildningar för nya stödpersoner annonserar vi det här på vår hemsida samt i våra sociala medier.

Ansökan till utbildningen för volontärer är stängd.

Tillsammans gör vi skillnad!