Opinionsbildning

GAPF anordnar årligen ett flertal egna opinionsbildande aktiviteter runtom i landet där målet är att skapa uppmärksamhet, debatt och påverkan i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Några av aktiviteterna är de årliga Fadimedagarna, manifestationer, scenprogram och paneldebatter under Internationella Kvinnodagen, Almedalsveckan och Internationella Flickdagen.

GAPF syns ofta i media och publicerar själva flera debattartiklar varje år. GAPF agerar också referensgrupp för andra organisationer och deltar i hearings och sakråd.

Din gåva är viktig!