STÖDVERKSAMHET

GAPF har en nationell stödjour som utsatta och anhöriga kan kontakta anonymt. Där kan du få stöd och hjälp till att komma vidare i svåra situationer. Vi erbjuder psykologiska och juridiska stödsamtal och stödpersoner. Vi ger också rådgivning till yrkesverksamma inom bland annat socialtjänst och skola.

Under förra året lanserade vi även vår stödchatt dit man som utsatt kan vända sig för att få råd och stöd. Just nu är chatten öppen måndagar och onsdagar klockan 19.00 – 21.00.

Wega advokatbyrå svarar på dina juridiska frågor.
GAPF har ett samarbete med WEGA Advokater som kan ge dig kostnadsfri juridisk rådgivning. Wega Advokater är en byrå bestående av kvinnliga advokater som med engagemang, erfarenhet och empati arbetar med brottmål. Samtliga advokater har gedigen kunskap i att företräda brottsoffer i komplexa mål och utsatta situationer, med specialistkompetens inom mål med hedersrelaterad karaktär.

Kontakta Wega Advokater här:
076 897 76 11
mia@wegaadvokater.se
wegaadvokater.se