Stödverksamhet

Vår stödjour är alltid öppen

Vår stödverksamhet består av en stödjour som är öppen dygnet runt under årets alla dagar. GAPF erbjuder stöd och hjälp till utsatta, yrkesverksamma och anhöriga via telefon, chatt och mejl. När stödjouren tar emot ett ärende gör vi en kartläggning för att tillsätta en lämplig stödinsats.
Under 2022 hjälpte stödverksamheten
utsatta personer
0

Stödpersoner och chattvolontärer

GAPF genomför årligen grundutbildning för nya stödpersoner och chattvolontärer som vill engagera sig hos GAPF och stärka vårt stödjande arbete till hedersutsatta. En stödperson stöttar de utsatta på olika sätt. Det kan handla om social samvaro såsom att fika, gå på bio, chatta med utsatta men framförallt bara ha ett lyssnande öra.

Vad innebär en stödinsats?

GAPF hjälper utsatta med flera typer av stödinsatser. Här följer några exempel på hur vi stöttar de som vänder sig till vår stödverksamhet:

Stödjande samtal

Juridiska samtal genom WEGA advokater

Terapeutiskt samtal

Konsultativa samtal till yrkesverksamma och anhöriga

Stöd och hjälp i kontakt med myndigheter, såsom att följa med till möte eller ringa förberedande samtal till skolan, socialtjänsten eller polisen.

Skriver stödbrev till hedersutsatta asylsökande

Stöd via chatten

Fysiska möten 

Yttranden i rättsprocess/vårdnadstvister

Upprättar orosanmälningar och polisanmälningar

Upprättar anmälningar till IVO- inspektionen för vård och om sorg vid misstanke/ kännedom om brister i socialtjänstens hantering av hedersärenden.

Upprättar intyg till stödsökande som behöver ansöka om skyddat personuppgifter hos Skatteverket.

Är du, eller känner du någon som är, utsatt för hedersrelateratvåld eller förtryck?

Kontakta stödjouren genom att maila stodjour@gapf.se.
Du kan också ringa eller SMS:a oss på 070-000 93 28.
Vi har tystnadsplikt.