STÖDVERKSAMHET

GAPF har en nationell stödjour som utsatta och anhöriga kan kontakta anonymt. Där kan du få stöd och hjälp till att komma vidare i svåra situationer. Vi erbjuder psykologiska och juridiska stödsamtal och stödpersoner. Vi ger också rådgivning till yrkesverksamma inom bland annat socialtjänst och skola.

Under förra året lanserade vi även vår stödchatt dit man som utsatt kan vända sig för att få råd och stöd. Just nu är chatten öppen mellan 1 – 2 dagar i veckan. På onsdagar bemannas chatten av GAPFs utbildade stödpersoner och den andra dagen benammans chatten av två advokater från VOX Advokatbyrå.