STÖDVERKSAMHET

GAPF har en nationell stödjour som utsatta och anhöriga kan kontakta anonymt. Där kan du få stöd och hjälp till att komma vidare i svåra situationer. Vi erbjuder psykologiska och juridiska stödsamtal och stödpersoner. Vi ger också rådgivning till yrkesverksamma inom bland annat socialtjänst och skola.

Under förra året lanserade vi även vår stödchatt dit man som utsatt kan vända sig för att få råd och stöd. Just nu är chatten öppen måndagar och onsdagar klockan 19.00 – 21.00. På tisdagar ojämna veckor bemannas även chatten av advokater från WEGA Advokatbyrå som kan svara på dina juridiska frågor.