Juridiskt stöd från V Advokater

V Advokater tar emot frågor och funderingar från dig som är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck och lämnar därefter kostnadsfri rådgivning.

  • Vilka rättigheter har jag i min situation?
  • Kan det som jag blir utsatt för vara brottsligt?


V Advokater kan svara på frågor om exempelvis polisanmälan, polisförhör och rättegång. Alla frågor är välkomna!

V Advokater har valt sida och företräder endast den som har utsatts för brott och inte den som misstänkts för brott. V Advokater drivs av tre kvinnliga advokater, Sara Hugo, Fatima Brobeck Khan och Olivia Revelj. De har specialistkompetens avseende hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relation och sexualbrott. 

De har många års erfarenhet av att företräda den som har varit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck och har god vana att hantera mål som omfattar hotbilder och sekretess. De arbetar som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i vårdnadstvister. V Advokater åtar sig uppdrag i hela landet. 

Advokaterna arbetar aktivt för att tillvarata dina rättigheter och göra din röst hörd genom hela rättsprocessen och kämpar för att du ska få upprättelse.  

Kontakta V Advokater

V Advokater tar emot frågor och funderingar från dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck och lämnar därefter kostnadsfri juridisk rådgivning. Advokaterna har tystnadsplikt. 

Läs mer om V Advokater på deras hemsida och följ deras arbete på Instagram.