Almedalen 2020

Covid-19 och de restriktioner som rådde medförde att 2020 års Almedalsvecka på Gotland, Visby, blev inställd. Vi på GAPF anpassade oss efter situationen och lanserade därför nio seminarier och en föreläsning digitalt. Låt oss presentera vår digitala Almedalsvecka!

Hijab på barn

Sjukvård, könsstympning & oskuldskontroll

Särreglering och egen brottskod för hedersbrott

Islamism och hederskultur

Bli medlem

Hedersvåld och förtryck - politikers ansvar

Skolan och hederskultur

Identitetspolitik, intersektionalitet
och relativism

Kommunala handlingsplaner, socialtjänsten och hedersutsatta

Hedersutsattas isolering under coronakrisen

Föreläsning med Astrid Schlytter

Din gåva är viktig!