Blogginlägg

"Detta är det viktigaste jag gjort!"

Anna*, stödperson hos GAPF, delar med sig av varför hon är stödperson, vad hon gör i rollen som stödperson samt varför hon tycker fler ska bli stödpersoner hos GAPF

Varför är du stödperson hos GAPF?

Efter att ha blivit mer insatt i hedersproblematiken slogs jag av hur otroligt isolerade och ensamma de personer är som flytt från hedersvåld och förtryck. Ett sätt att verkligen hjälpa de stödsökande är att bli stödperson. GAPF urskiljer sig gentemot andra hjälporganisationer just genom att erbjuda utbildade stödpersoner för de hedersutsatta.

Vad gör du i rollen som stödperson?

Jag är stödperson för mer än en person och varje uppdrag skiljer sig åt i omfattning och insatser. GAPFs utbildning för stödpersoner är otroligt kvalitativ vilket har gett mig många användbara verktyg när jag möter mina stödsökande. Jag har bland annat hjälpt till med att vara ett stöd vid möten med myndigheter och polis, men framför allt har jag blivit en vän, någon som delar den utsattes vardag när de skapar sig ett nytt liv på egna ben.

Varför ska fler bli stödpersoner?

Detta är det viktigaste och mest givande jag någonsin gjort! Jag vet att genom mina insatser så får de stödsökande en chans till ett nytt liv i frihet utan att leva i ensamhet och isolering. Det får mig att känna att jag verkligen bidrar i kampen mot hedersförtryck och våld.

*Av säkerhetsskäl nämns stödpersonen i annat namn 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Stöd vårt arbete