Goodwill-ambassadörer

GAPF:s goodwill-ambassadörer presenteras varje år i samband med Fadimegalan. Det är personer som värnar om den hedersutsatta målgruppen och som vill bidra med att skapa opinion kring frågor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Våra goodwill-ambassadörer kommer från många olika bakgrunder. Här möts människorättsaktivister, politiker, författare, journalister och artister på sitt sätt alla bidrar i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Goodwill-ambassadörer 2024

Elisabet Massi Fritz

advokat

Anders Borg

ekonom
f.d. finansminister (M)

Monika Sarstad

redaktör

Zinat Pirzadeh

komiker, författare, människorättsaktivist

Lars Leijonborg

f.d. partiledare Liberalerna

Helene Lagerquist

f.d. rektor

Anders Larsson

ordförande i Svenska Ishockeyförbundet

Jan Emanuel

entreprenör, samhällsdebattör

Goodwill-ambassadörer 2023

Thomas Bodström

Advokat
F.d. justitieminister (S) 2000–2006

Det är med stor stolthet som jag fått frågan om att bli Goodwill-Ambassadör för GAPF.
I mitt arbete som advokat har jag på nära håll fått se vilken skada hedersrelaterade brott orsakar. Offren är ofta unga flickor och kvinnor som hamnat i en mardrömssituation. I värsta fall kan det kosta dem livet. Det som förvånat mig är att de inte bara är män som begår dessa brott, utan även mödrar, systrar och kvinnor som är medskyldiga när de försvarar ett förlegat system som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.
Hedersrelaterad brottslighet är ett av våra stora samhällsproblem. Som advokat har jag kunnat uppleva detta på nära håll. När jag fick frågan om möjligheten att bli stötta GAPF i arbetet tvekade jag inte att säga ja. Att kunna bidra till att ge stöd till alla dessa unga flickor som råkar så illa ut känns oerhört viktigt.

Linda Ahlerup

Analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan.

I vårt senaste projekt om salafistisk- och salafist-jihadistisk påverkan blev det extremt tydligt hur omfattande det hedersrelaterade våldet och förtrycket fortfarande är på flera platser i Sverige. Demokratiska fri- och rättigheter ska omfatta samtliga medborgare i det svenska samhället – och så är det inte idag. Kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck är helt avgörande, och därför är jag oerhört stolt över att få stötta GAPF i detta viktiga arbete.

Bi Puranen

Forskare vid Institutet för framtidsstudier
Docent i ekonomisk historia
Generalsekreterare för World Values Survey

Hedersrelaterat våld och förtryck utgör ett av de viktigaste hindren för inkludering och integration.
Vi har genom vår forskning inom Migrant World Values Survey (MWVS) visat hur familjevärderingar av ett traditionellt slag som innebär att unga kvinnors rätt att själva bestämma över sina liv vad gäller giftermål, sex före äktenskapet, aborter och sexuell läggning på ett allvarligt sätt hindrar flickors och kvinnors egen utveckling. Alla kvinnor oavsett ålder har rätt till egenbestämmande, utbildning och ekonomiskt oberoende.
GAPF har med styrka vi sitt arbete visat på hur värderingar och sociala normer kan förändras.

Mårten Palme

Professor i nationalekonomi vid Stockholm Universitet

Jag bor i Stockholm och arbetar som professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. Min forskning är inriktad på inkomstfördelning, social mobilitet och hur socialförsäkringarna påverkar samhällsekonomin.Jag tror på alla barns rätt att växa upp utan våld, förtryck och med möjligheten att få fatta sina egna beslut. Därför är det viktigt att engagera sig mot hedersvåld.

Jag stödjer GAPF för att de förbättrat situationen för många ungdomar som lever under ett patriarkalt förtryck.

Pernilla Dahlgren

Rektor Silverdansens skola Navestad

Jag tycker att GAPF bedriver ett viktigt arbete för att synliggöra och sprida kunskap och information om hederskulturen. Jag som rektor kan inte blunda för den hedersproblematik som jag ser kan drabba elever, både pojkar och flickor fast på olika sätt.
Mitt engagemang kring hedersproblematik började i slutet av 90-talet då jag fick min första lärartjänst på en skola i ett mångkulturellt område. Då tiden inte var mogen var det svårt att prata om den hederskultur jag såg fanns.
Det känns bra att vara ambassadör för GAPF. Det är avgörande att vi som kan föra talan vågar göra det för de barn och ungdomar som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.

Tommy Jacobson

Entreprenör och bolagsbyggare, grundare av Trevise, Quesada, Varenne och Zenith Venture Capital.

Det som felaktigt, enligt mig, kallas hedersrelaterat våld måste bekämpas och också göras kristallklart att det inte har något som helst med heder att göra. Det är (nästan uteslutande) ”män” med små förkrympta självkänslor som är rädda att tappa kontroll över det enda de i sina små liv kan kontrollera.

Jag vill engagera mig i bekämpandet av detta medeltida fenomen genom att försöka bidra, både med information och konkret handling.

Allt som är näraliggande detta ämne gör mig fysiskt illamående.

Axel Darvik

Kommunalråd (L) Göteborgs stad

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket står i stark kontrast till principerna om individens självbestämmande och är på sikt ett hot mot vårt demokratiska öppna samhälle.
Drabbas en drabbas vi alla. Vi som politiker har ett självklart ansvar att dels värna de allra svagaste individerna och samtidigt stå upp för grundläggande mänskliga värden i Sverige. För mig är det en självklarhet.
GAPF har genom åren visat att engagemang och mod kan göra stor skillnad. GAPF:s arbete har öppnat ögonen för många politiker och inspirerat tusentals unga att kämpa för sin frihet. Verkligheten visar tyvärr att arbetet är nödvändigt och förtjänar samhällets stöd.

Fredrik Kärrholm

Riksdagsledamot (M)

Ser jag tillbaka på mina år i polisen och i akademien har hedersförtryck ofta behandlats som ett marginellt problem, trots att det drabbar hundratusentals. Som polis har jag på nära håll bevittnat de fasansfulla konsekvenserna det innebär. Vi behöver göra mer för att bekämpa det. Det behöver bli tydligare vilka värderingar som gäller i Sverige och det krävs nolltolerans mot hederskultur. För detta GAPF har en central roll och gör ett viktigt arbete – som förtjänar allas vårt stöd.

Anders Larsson

Ordförande i Svenska Ishockeyförbundet

Född 1977, ordförande i Svenska Ishockeyförbundet (sedan 2015), civilingenjör i industriell ekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och med en bakgrund från olika chefspositioner inom HR och organisationsutveckling inom näringslivet. Numera också ordförande i civilsamhällets arbetsgivarorganisation Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet TRS, ledamot i det Internationella Ishockeyförbundets styrelse liksom vice ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté.

Mitt engagemang handlar i grund och botten om människors lika värde, rätten få älska den man vill och därmed allas rätt att få välja och få bestämma vem man vill leva med. Något som kan tyckas enkelt och självklart, men som tyvärr fortfarande inte är sanningen. Därför har jag med stolthet tackat ja till att vara ”goodwill ambassadör” för GAPF 2023, säger Anders Larsson.

Anders Borg

F.d. finansminister (M) 2006–2014

Det är viktigt att engagera sig i GAPFs arbete. Jag har under många år följt GAPF. Sverige ska vara ett öppet samhälle där alla människor ska få söka sin väg genom livet. Hederskultur och hedersvåld begränsar människor och vårt samhälle. Det är omöjligt att inte beröras av de individer som drabbas av hedersvåld och det är självklart att ta ställning för GAPFs arbete. Därför vill jag engagera mig och bidra till GAPFs arbete.

Bli medlem i GAPF

Goodwill-ambassadörer 2022

Jan Broman Goodwill-ambassadör för GAPF 2022

Jan Broman

Grundare till Fotografiska och Spirit of

Micael Dahlén

Professor i ekonomi

Micael Dahlen Goodwill-ambassadör för GAPF 2022
Jessica MacDowall Goodwill-ambassadör för GAPF 2022

Jessica MacDowall

TV-producent för bland annat ”En kropp till salu” och ”Våldsam kärlek”

Bobby Oduncu

Frisör och entreprenör, känd från SVT:s dokumentär ”Who the fuck is Bobby”

Bobby Oduncu Goodwill-ambassadör för GAPF 2022
Liselott Martynenko Agerlind Goodwill-ambassadör för GAPF 2022

Liselott Martynenko Agerlid

Jurist med masterexamen i EU-rätt, Åbjörnsson Advokatbyrå

Thabo Motsieloa

Moderator, journalist, programledare och kampsportsprofil

Thabo Motsieloa Goodwill-ambassadör för GAPF 2022

Goodwill-ambassadörer 2021

Farangis Hakimi​, graduate Trainee inom forskning och utveckling på Scania

Mia Joleby​, advokat, grundare och ägare av Wega Advokater

Anette Franzén​, lärare i svenska som andraspråk och föreläsare

Xoncha Nouri​, senior analytiker vid CVE

Marianne Scheja, skådespelare, terapeut, manusförfattare, regissör och driver Beteendeinstitutet

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna

Elisabeth Svantesson​, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson

Anna Nelly​, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Johan Pehrson, Liberalernas rättspolitiska talesperson och gruppledare i Riksdagen

Matilda Ekeblad, förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet

Goodwill-ambassadörer 2014-2020

Bli medlem i GAPF