Blogginlägg

Mamma kramar sitt barn

Hur vanligt är föräldraalienation inom hederskulturen?

Föräldraalienation innebär att en förälder medvetet eller omedvetet försöker främmandegöra den andra föräldern för barnet. En sådan situation skapar flera problem i en hederskontext, som till exempel vid en skilsmässa. Så hur vanligt är föräldraalienation inom hederskulturen?

Föräldraskap inom hederskulturen

Hederskulturen är en patriarkal miljö där män är överhuvud i familjen. Mannen får alltid vårdnaden om föräldrarna skiljer sig. I regel har mamman ansvar för barnens dagliga omsorg och uppfostran, vilket gör att barnen kommer sin mamma mycket närmare än sin pappa.

Pappan höljs i respekt för den makt de besitter, en respekt som bygger mer på rädsla och på deras frånvaro när det gäller vardagens tusen små ting, vilka fyller livet med både glädje, sorg och hela vårt känslospektrum. Det är mamman som finns där hela tiden, en situation som barnen är bundna till på grund av den patriarkala rollfördelningen i hemmet.

Trots att det är mamma som står nästan för all omsorg och kärlek som barnet behöver få, är det pappa som glorifieras och sätts på en piedestal. Han rankas högst av alla i familjen.

Föräldralienation vid skilsmässor

I hederskulturen har pappan ensamrätt och ensam vårdnad om barnen när föräldrarna skiljer sig. Vid skilsmässor inom hederskulturen behandlas kvinnor och män olika. En kvinna som kräver skilsmässa avsäger sig all rätt till barnen.

Föräldraalienation innebär att en förälder medvetet eller omedvetet försöker främmandegöra den andra föräldern för barnet. Inom hederskulturen spelar det ingen roll om det är mannen eller kvinnan som har valt att skilja sig, det är alltid kvinnan som smutskastas. En god och respektabel kvinna skiljer sig aldrig och kvinnan som lämnas av en man får per automatik en stämpel som oduglig, sedeslös, respektlös och farlig att umgås med.

Det är alltid kvinnan som skuldbeläggs vid en skilsmässa. Barnen kommer inte bara att höra sin pappa skuldbelägga mamman utan hela nätverket som anammar hedersnormer kommer att stärka bilden av mamman som en ond kraft. Mamman blir en demon i barnens ögon. Demoniseringen blir mer påtagligt när mamma inte kommer att hälsa på barnen. De vet inte att hon inte får komma i närheten av dem. Barnen ser bara att hon inte kommer när de behöver henne.

De kommer att få höra att hon har lämnat dem för någon annan, att hon inte älskar dem, att hon hatar dem. Annars hade hon inte lämnat dem åt sitt öde. Barnen i hedersmiljön köper denna demonisering väldigt lätt eftersom de, upplever en ofantlig saknad och blir traumatiserade när deras tidigare så närvarande mamma inte längre finns där. Detta märks extra tydligt hos små barn. 

Föräldraalienation är inbyggt i hederskulturen

Hedersnormer bygger på en total avsaknad av kvinnors fri- och rättigheter och jämställdhet mellan könen, vilket i kombination med skilsmässotabun lägger grunden för att framställa kvinnan som ondskefull. Det innebär att föräldraalienation är inbyggt i hederskulturen. Föräldraalienation uppstår så fort en kvinna lämnar sin man, självmant eller av tvång. Svartmålningen av mamman sker i regel öppet och medvetet. Släkt och närstående skuldbelägger kvinnan öppet för att rentvå makens anseende och heder. 

Om familjen hör till den hårda kärnan av hederskulturen är risken stor att hon mister livet offentligt. Problemet är bara att inte ens döden rentvår kvinnans namn. Det är bara mannen och hans släkt som kan rentvå sitt namn och sin heder. I hederskulturen finns smutsen på den mördade kvinnans namn kvar så länge någon minns henne. Därför försöker familjen både på mannen och kvinnans sida att radera hennes minne så fort som möjligt.

Är du utsatt för hedersrelaterat hot, förtryck eller våld?

Kontakta GAPF:s stödjour

Ring stödjouren på 070–000 93 28 eller maila stodjour@gapf.se.

Du kan också chatta med oss direkt på hemsidan. Chatten är öppen måndagar och onsdagar klockan 19:00-21:00, samt tisdag och torsdagar klockan 11:00-13:00.

Fler blogginlägg