Internationella kvinnodagen

Det handlar om att få göra sina egna val och själv få bestämma över sitt eget liv. Kön ska inte få begränsa ens liv till vad man får och inte får göra eller vem man får älska. GAPF kommer aldrig ge upp kampen för varje kvinnas rätt till fri- och rättigheter. Så länge det finns kvinnor som utsätts för hedersvåld och förtryck kommer GAPF att finnas där som stöd och hjälp! Med detta som bakgrund uppmärksammar GAPF årligen den Internationella kvinnodagen genom olika aktiviteter och manifestationer.

2020

I samband med den Internationella kvinnodagen anordnande GAPF en utbildning för nya goodwill ambassadörer 2020 samt ett mingel för medlemmar och stödorganisationer. Goodwill ambassadörerna utbildades inom hederskultur, slöjans innebörd och om svenska samhällets bemötande av frågan om hedersvåld och utsatta personer. Under minglet bjöds det på tal, sång och många givande möten.

2019

GAPF uppmärksammade den Internationella kvinnodagen genom en rad olika aktiviteter. Bland annat arrangerades en manifestation framför Saudiarabiens ambassad i samarbete med Liberala Kvinnor i Stockholms län för att ta ställning för saudiarabiska kvinnors fri- och rättigheter, ett seminarium med panelsamtal vid Södertörns Högskola KI (Karolinska Institutet), bestående av GAPFs grundare Sara Mohammad och forskare samt en öppen föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck av Mikael Thörnqvist.

Det handlar om att få göra sina egna val och själv få bestämma över sitt eget liv. Kön ska inte få begränsa ens liv till vad man får och inte får göra eller vem man får älska. GAPF vill uppmärksamma alla de flickor och kvinnor som dagligen är förtryckta eller utsatta för våld inom hederskulturen. Vi vill lyfta fram alla de kvinnor vars egen röst inte hörs. GAPF kommer aldrig ge upp kampen för varje kvinnas rätt till mänskliga fri- och rättigheter. Så länge det finns kvinnor som utsätts för hedersvåld och förtryck kommer GAPF att finnas där för hjälp och stöd!

Din gåva är viktig!

Läs mer i våra verksamhetsberättelser