Pela- och Mariadagen

GAPF hedrar Pela Atroshi och Maria Barin genom Pela- och Mariadagen. Vi kämpar för det som de offrade sina liv för – friheten, kärleken och jämställdheten, och mot hedersvåld och förtryck som begränsar flickor och kvinnor. 

2021

Pela- och Mariadagen 2021 bestod av en livesänd lunchföreläsning med Miranda Ebrahimi utifrån hennes självbiografi ”Den ofrivilliga bruden”. En berättelse om hur Miranda som 13-åring blev bortgift och om hur det svenska samhället svek henne. Mirandas berättelse är lika tragisk och hjärtskärande, som den är sann. En berättelse som många unga invandrarflickor tvingas genomlida.

Ta del av föreläsningen i efterhand! 

Pela- och Mariadagen

2020

År 2020 var på många sätt ett speciellt år och därför bestod Pela- och Mariadagen av en digital hyllning.

Coronakrisen har inneburit att hedersutsatta, som redan tidigare var föremål för extrem kontroll och ofrihet, nu har blivit, eller riskerar att bli, utsatta för absolut kontroll. Nu mer än någonsin måste vi därför stå upp för utsatta. GAPF kommer aldrig att ge upp kampen för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck!

2019

GAPF anordnade tillsammans med ABF Stockholm ett seminarium som fokuserade på könsstympning samt flickors och kvinnors självbestämmande över sina kroppar.

2018

GAPF arrangerade i samarbete med ABF Stockholm ett seminarium om boken Förortens Grupp 8 och några av kvinnorna som gestaltas i den. Boken är skriven av Helene Bergman.

Din gåva är viktig!

Läs mer i våra verksamhetsberättelser