Riksorganisationen GAPFs årsmöte den 21 april 2024, inklusive föreläsning.

Bästa medlem i GAPF, välkommen till Riksorganisationen GAPFs årsmöte.

Tid: Söndag 21 april, 2024 kl. 13.00-16.00.

Plats: Stockholm (exakt adress meddelas till de anmälda senare).

Föreläsning: Mer information kommer senare.

Vill du skriva in en eller flera motioner? Skicka då förslag till styrelsen via medlem@gapf.se senast söndag 10 mars, 2024.

Styrelsen skickar förslag på dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomiberättelse, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan och andra årsmöteshandlingar senast söndag 7 april, 2024. Bra att veta att betalande medlem som tecknat medlemskap 3 månader innan mötet har rösträtt på årsmötet enligt stadgarna. 

OBS! Föranmäl ditt deltagande till årsmötet via medlem@gapf.se senast söndag 14 april, 2024. Viktigt: ange namn och adress i mejlet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime!