Sara Mohammad

GAPF

Om Sara Mohammad

Sara Mohammad har sitt ursprung i södra Kurdistan. Under uppväxten blev hon själv utsatt för hedersvåld och förtryck. Hennes bror ville få henne bortgift, något som Sara motsatte sig. Vid 17 års ålder lämnade Sara sin familj, efter det att brodern misshandlat och dödshotat henne. 1993 kom Sara till Sverige som politisk flykting.

Sara Mohammad grundade föreningen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) år 2001. Sedan dess har Sara fått en rad priser för sitt engagemang och motstånd mot hedersvåld och förtryck. 2016 mottog hon H.M.Konungens medalj av 8:e storleken ”För betydande insatser för kvinnors rättigheter”. Sara Mohammad är medicine hedersdoktor vid Linköpings Universitet och gjorde Sommar i P1 2016.

Läs också: Om GAPF

Din gåva är viktig!