Styrelse

Sara Mohammad

Ordförande

Anders Leckne

Vice ordförande

Leena Hasanen

Kassör

Per Strängberg

Styrelseledamot

Ulla Gustavsson

Styrelseledamot

Martin Evaldsson

Styrelseledamot

Julia Mansour

Styrelseledamot

Jenny Sonesson

Styrelseledamot