Utbildning för vårdpersonal

1

Utbildning

5

Delar

1:02h

Längd

Svenska

Språk

Om utbildningen

Regeringen har under många år, på olika sätt, arbetat för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och flera kartläggningar har gjorts av förekomsten i Sverige. Studier visar på att en betydande del av befolkningen är utsatta för HRV, vilket medför att det är viktigt att sjukvården har beredskap att möta dessa patienter, dels för att kunna ge en god och jämlik vård, dels för att inte utsätta patienter för risker som går att undvika. Behovet av utökad kunskap inom detta område är uppenbart. Som ett led i det arbetet erbjuder GAPF denna utbildning om HRV till vårdpersonal. 

Utbildningen ger dig kunskap om:

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom till exempel Elevhälsa, Vårdcentral, Ungdomsmottagning, Akuten, BVC, Kvinnoklinik, Psykiatri eller BUP.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Starta utbildning

Information

Jasmine 25 år, växte upp i Sverige. I hennes familj och släkt fanns stark hederskultur. Hon utsattes för hedersrelaterat våld och förtryck i form av psykiskt och fysiskt våld av familjen under hela sin uppväxt. Som 16-åring blev hon utsatt för tvångsgifte. I filmen berättar hon delar av hur hennes liv har varit.