Almedalsveckan 2021

Almedalsveckan 2021 blev en vecka i det digitala rummet och genomfördes i form av digitala arrangemang. Vi arrangerade sex programpunkter där vi diskuterade viktiga frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Behovet av samtal och diskussion om hedersrelaterat våld och förtryck är viktigare än någonsin och digitala evenemang ger oss en möjlighet att nå ut till fler. Vi deltog i Almedalsveckan med sex mycket intressanta och lärorika seminarium mellan 5-7 juli, vilket innebar två seminarier om dagen. Seminarierna gästades av inbjudna experter och finns att se i efterhand.

Stöd vårt arbete

Programpunkter

Är hijab på flickor i skolan förenligt med skollagen och jämställdhet?

5 juli. Klockan 09.00 – 10.00

Hijab på barn är ett sätt att underordna, sexualisera, segregera och kontrollera en liten flicka. Är hijab på flickor i skolan förenligt med skollagen och jämställdhet? Är föräldrars religionsfrihet viktigare än döttrarnas mänskliga fri- och rättigheter? Kan vi förbjuda hijab på barn i skolan?

Medverkande:

 • Jenny Sonesson, moderator
 • Nahid Persson, journalist, dokumentärfilmare, regissör, producent och författare
 • Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomsikpolitiska talesperson
 • Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF
 • Sofie Löwenmark, journalist på stiftelsen DOKU 

Hur påverkar islamismen myndighetsutövningen i Sverige?

5 juli. Klockan 13.00 – 14.00

Vad händer när hedersutsatta möter anställda inom socialtjänst, skola och vård som själva lever med hedersnormer? Kan myndighetspersoner av religiösa skäl göra avsteg från lagstiftningen? Hur försöker islamister påverka myndighetsutövningen i Sverige? Vad betyder det för hedersutsatta?

Medverkande:

 • Jenny Sonesson, moderator
 • Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF 
 • Sofie Löwenmark, journalist på stiftelsen DOKU 
 • Magnus Ranstorp, Internationell terrorexpert och forskningsledare vid Försvarshögskolan 

Hur kan vi förbättra stöd och behandling till hedersutsatta med psykisk ohälsa?

6 juli. Klockan 09.00 – 10.00

Majoriteten av de utsatta som kontaktar vår stödverksamhet söker också stöd för psykisk ohälsa, som en konsekvens av det hedersrelaterade våld och förtryck de varit utsatta för. Vad får de för hjälp från skolan och sjukvården? Är det tillräckligt? Om inte, vad behöver förändras och hur gör vi det?

Medverkande:

 • Willy Silberstein, moderator
 • Camilla Starck, överläkare inom psykiatri 
 • Anna Nelly, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator 
 • Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF 

Varför finns det bara tre fällande domar för könsstympning på 40 år?

6 juli. Klockan 13.00 – 14.00

Socialstyrelsen uppskattar att 38 000 flickor och kvinnor i Sverige lever med konsekvenserna av könsstympning. Lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor har funnits sedan 1982. Varför finns det bara 3 domar? Vad behöver göras för att förändra detta?

Medverkande:

 • Jenny Sonesson, moderator
 • Vanja Berggren, docent i Folkhälsovetenskap på KI
 • Khadra Westerberg Seerar, lärare och föreläsare
 • Jessica Wenna, kammaråklagare med inriktning på relationsvåld, hedersbrott och sexualbrott

Långsiktigt stöd – utsatt och lämnad!

7 juli. Klockan 09.00 – 10.00

När man lämnar ett liv med hedersvåld är man ofta ensam. Man lämnar – familj, släkt och vänner och är ofta utsatt för hot under lång tid framöver. Det finns stora risker att man inte orkar med situationen och vänder tillbaka till familjen och våldet, om man inte får stöd och hjälp.

Medverkande:

 • Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF 
 • Mikael Thörn, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten
 • Juno Blom, partisekreterare (L) 

Pojkar och unga män i en hederskontext

7 juli. Klockan 13.00 – 14.00

Ett samtal om pojkar och unga mäns dubbla roller som både offer och förövare i en hederskontext. Samtalet berör vikten av tidiga insatser riktade till pojkar redan i förskolestadiet men även betydelsen av attitydförändringsarbete med pojkar och unga män i en hederskontext.

Medverkande:

 • Devin Rexvid, forskare vid Stockholms Universitet
 • Sabina Landstedt, stödsamordnare på GAPF

Följ oss i sociala medier

Riksorganisationen GAPF