Almedalsveckan 2021

Välkommen till GAPFs digitala Almedalsvecka och våra sex programpunkter. Programpunkterna följer nedan i ordning efter dag och tid för sändning och finns att ta del av i efterhand. Vill du läsa mer om GAPF gör du det här eller mer om Almedalsveckan 2021 så gör du det här

Är hijab på flickor i skolan förenligt med skollagen och jämställdhet?

Hur påverkar Islamismen myndighetsutövningen i Sverige?

Hur kan vi förbättra stöd och behandling till hedersutsatta med psykisk ohälsa?

Stöd vårt arbete

Varför finns det bara tre fällande domar för könsstympning på 40 år?

Långsiktigt stöd – utsatt och lämnad!

Pojkar och unga män i en hederskontext

Din gåva är viktig!