Pela- och Fadimeutmärkelsen 2022

GAPF

Som en del av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck vill GAPF lyfta fram och hylla eldsjälar som på sitt sätt och på sina orter verkar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. I januari varje år delas därför Pela- och Fadimeutmärkelsen ut på Fadimegalan i Stockholm till en person – det kan också vara en förening eller organisation – som gjort exceptionella insatser i arbetet för alla människors rätt till frihet från hedersrelaterat våld och förtryck.

Vem tycker du ska få 2022 års utmärkelse? Nu är det hög tid att nominera!

Gör så här:

➡ Skicka ett mail med namnet på den person (eller organisation) du vill nominera.
➡ Tillfoga en motivering, den kan vara kort eller lång.
➡ Ange gärna kontaktuppgifter till den du nominerar och, om du vill, några ord om dig/er som lämnar förslaget.
➡ Skicka in din/er nominering via mail: utmarkelse@gapf.se, snarast och senast den 30 november 2021.

Läs mer om utmärkelsen och tidigare års mottagare

Stöd vårt arbete