Pela- och Fadimeutmärkelsen

En utmärkelse för kampen mot hedersvåld och förtryck

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF beslutade hösten 2013 att inrätta en kommitté för Pela- och Fadimeutmärkelsen. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma personer som gör betydande insatser i arbetet mot hedersrelaterat våld. Kommittén är organisatoriskt fristående från GAPF och ansvarar för utdelningen vid Fadimegalan.

Frågor och svar om utmärkelsen

Pela och Fadime betalade det högsta pris man kan för ett liv i frihet. De levde båda med hederskulturen, vilket betyder att de som kvinnor förvägrades rätten till ett självständigt liv.

De som faller offer för hedersmord får aldrig ses som avskräckande exempel. Istället ska vi minnas dem som de kämpar de var: Människor som vågade stå upp för sin kärlek, som kämpade för sin frihet och som vägrade acceptera förtrycket.

Kampen mot hederskultur och för frihet fortsätter. Därför instiftas Pela- och Fadimeutmärkelsen för kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utmärkelsen lyfter en enskild person och dennes gärning för människors rätt till frihet och självständigt liv.

Statyetten för utmärkelsen är framtagen av Linda Röjås Söderman och Jonas Torstensson. Den gråa kuben symboliserar det fängelse som hederskulturen är för många. Det svarta som utgör inre delen av kuben gestaltar den destruktiva hederskulturen. Det gyllene glasklotet står för den kraften som finns hos individer. Den symboliserar alla som så modigt bryter sig ut ur mörkret, som med styrka och övertygelse för kampen vidare.

Beslut fattas av Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsen för kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Utmärkelsen delas ut under Fadimegalan under januari månad av Kommitténs ordförande för Pela- och Fadimeutmärkelsen eller en extern företrädare.

Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsen

Kommittén stödjer Riksorganisationen GAPF:s verksamhet, bland annat genom att utse den årliga mottagaren av Pela- och Fadimeutmärkelsen.

Nyamko Sabuni f.d. partiledare för Liberalerna

Devin Rexvid Forskare

Lise Berg f.d. statssekreterare och f.d. generalsekreterare för Amnesty – Sverige

Ellis Wohlner Människorättsaktivist

Leif Erickson Fadimes advokat

Sara Mohammad grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF

Mottagare av utmärkelsen

Nahid Persson tar emot Pela- och Fadimeutmärkelsen av Lars Leijonborg under Fadimegalan 2023

2023

Dokumentärfilmaren Nahid Persson är 2023 års mottagare av Pela- och Fadimeutmärkelsen

Med filmen som verktyg har Nahid blivit en av de viktigaste opinionsbildarna mot hederskultur och förtryck. ”Prostitution bakom slöjan”, ”Fyra fruar och en man”, ”Drottningen och jag” och ”My stolen revolution” är några av de filmer i vilka hon har avslöjat förtryckets former och det religiösa hyckleriet.

2022

Soleyman Ghasemiani tilldelas Pela- och Fadimeutmärkelsen år 2022. Soleyman var en av de första som skrev om hedersvåldet i Sverige. Sedan dess har han arbetat både ideellt och i rollen som socialarbetare för att stötta de som fallit offer för hedersnormer. De senaste åren vid Göteborgs Stads kompetenscentrum för hedersvåld och våld i nära relationer. 

Bild på Soleyman Ghasemiani

2021

Marléne Stenman, lärare Mjölby, tilldelades Pela- och Fadimeutmärkelsen år 2021.

2020

Maria Rashidi, ordförande i Kvinnors Rätt, tilldelades Pela- och Fadimeutmärkelsen år 2020.

2019

Devin Rexvid, samhällsdebattör och forskare, tilldelades Pela- och Fadimeutmärkelsen år 2019.

2018

Juno Blom, verksamhetsutvecklare för det nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i Östergötland, tilldelades Pela- och Fadimeutmärkelsen år 2018.  

Astrid Schlytter tar emot Pela- och Fadimeutmärkelsen

2017

Astrid Schlytter, docent i rättssociologi, tilldelades Pela- och Fadimeutmärkelsen år 2017.  

Din gåva är viktig!