Utredning

 Utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) har i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi och mål för det långsiktiga arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. GAPF har deltagit vid hearing kring utredningen den 11 juni 2021. Inför hearingen har vi lämnat våra erfarenheter och synpunkter på vad en samlad strategi bör innehålla, inom sju områden. 

Läs om samtliga synpunkter

Stöd vårt arbete

GAPF i media