Blogginlägg

Göran Enander höll tal för Fadime under kransnedläggningsceremonin den 21 januari 2023.

"Fadime du var en ovanlig person"

tal av landshövding Göran Enander under kransnedläggningsceremonin för Fadime Sahindal den 21 januari 2023

”Fadime du var en ovanlig person. Stark och framförallt modig.
Ibland går jag förbi din grav. Förutom stillheten här reflekterar jag över vad som hänt sedan den där ödesdigra dagen för 21 år sedan. Frågorna är tyvärr lika aktuella.
Det har trots allt hänt en del under de här 21 åren när det gäller förståelse och kunskap om problematiken, lagstiftning och forskning.

Men;

  • fortsatt förs enligt Jämställdhetsmyndigheten barn o ungdomar (även om vissa stoppas) ut ur Sverige med hedern som argument trots att utsattheten varit känd av myndigheterna.

  • och i Ung018 kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck hos eleverna i årskurs 9 här i Uppsala som gjordes i samarbete mellan kommunen och länsstyrelsen och TRIS fick vi svart på vitt att var femte flicka och var tionde pojke lever med oskuldskrav – för barn till utomnordiskt födda föräldrar betydligt större andel. Ytterst handlar det givetvis om vem som ska ha makt över sitt liv och sin egen kropp och aldrig blir maktfrågorna så tydliga som när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck och sällan blir effekterna av det farliga grupptänkandet lika ödesdigra.
När vi säger att människor oavsett kön ska ha samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter så behöver vi vara helt klara över att det gäller alla i vårt land och i alla sammanhang.
Om vi inte ser alla delar av förtrycket utan fokuserar enbart på det tydligaste våldet kommer vi inte kunna motverka de strukturer som bygger det grövre våldet. Vi måste kunna se och ge stöd och hjälp åt de som lever i ofrihet och under kontroll. Som Devin Rexvid (forskare Stockholms Universitet) skriver: ”Det är genom motstånd flickor i hederskulturen blir subjekt och kan frigöra sig, inte genom resignation”. Fadime är ett starkt lysande exempel på hur det motståndet kan se ut. För att bjuda motstånd måste man bottna i sig själv – och veta vem man är – det gjorde Du.

Fadime, vi ger inte upp – kampen fortsätter och måste fortsätta både på barrikaderna – i sammanträdesrummen och i hela samhället.”

Göran Enander – landshövding i Uppsala län
21 januari 2023

Dela inlägget i dina sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler blogginlägg