Föreläsning

Föreläsning: Könsstympning

GAPF uppmärksammar Internationella flickdagen

I samband med Internationella flickdagen anordnade GAPF en lunchföreläsning. Temat för föreläsningen var könsstympning och gästföreläsare var Petra Blom, sakkunnig, hedersrelaterat våld & förtryck och könsstympning. Nu kan du ta del av föreläsningen i efterhand!

Könsstympning är kanske det mest fruktansvärda övergreppet inom hederskulturen som syftar till att eliminera eller undertrycka och kontrollera kvinnors sexualitet och göra kvinnor mer ”rena”. I Sverige saknas en nationell strategi för att hjälpa dem som redan är utsatta, liksom för att förebygga att barn och unga utsätts för detta allvarliga övergrepp. Vi anser därför att det är viktigt att upplysa och informera om könsstympning samt flickors rättigheter.

Föreläsningen innehåller:
➡ Vad är könsstympning?
➡ Vad kan skolan och sjukvården göra när man misstänker att någon är utsatt för könsstympning?
➡ Varför söker inte utsatta flickor och kvinnor vård?

Din gåva är viktig!