Kalendarium

TIDIGARE EVENEMANG

15 augusti

Föreläsning Älvkarleby kommun

Karin Gyllander håller en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för skolpersonal i Älvkarleby kommun. 

28-30 juni

Almedalsveckan i Visby

GAPF är i Almedalen för att flera samtal om frågor som ekonomiskt våld i en hederskontext, hijab – frihet eller förtryck, hur sjukvården kan bli bättre på att bemöta hedersutsatta, samt flera andra viktiga punkter. Läs mer på gapf.se/almedalen.

13 juni

Föreläsning och workshop för Birgittaskolan

Karin Gyllander besöker Birgittaskolan i Linköping för att hålla en föreläsning om hedersrelaterad våld och förtryck. Efter föreläsningen hålls workshops tillsammans med skolans elever. 

1 juni

Föreläsning för personal på Rösjöskolan

En vidareutbildning om hedersrelaterad våld och förtryck som en fortsättning på den grundutbildning som alla i personalen fick möjlighet att delta i under hösten. 

31 maj

Möte med Moderaterna

GAPF besöker justitieutskottet i riksdagen för ett möte med Moderaterna där vi kommer diskutera frågan om hedersrelaterad våld och förtryck och möjliga åtgärder för att skydda hedersutsatta. 

29 maj

Föreläsning Närvården Västmanland

En föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till hälso- och sjukvårdens ansvar att stödja och hjälpa utsatta patienter för personal på Råby vårdcentral och asylhälsa.

23 maj

Samtal med f.d. stadsminister Magdalena Andersson (S)

GAPF träffar Sveriges förra statsminister Magdalena Andersson (S) för ett samtal om möjliga åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

8 maj

Föreläsning för elever på Mora Gymnasium

Karin Gyllander håller i en föreläsning för elever på Mora Gymnasium om hedersrelaterat våld och förtryck.

27 april

Workshops med gymnasieelever Procivitas Stockholm (grupp 2)

Karin Gyllander håller workshop för gymnasieelever där filmer illustrerar de hedersutsattas berättelser, som följs av diskussion i grupp om hur yrkesverksamma såsom polis, skola och socialtjänst borde ha agerat.

24 april

Workshops med gymnasieelever Procivitas Stockholm (grupp 1)

Karin Gyllander håller i workshops – filmer baserade på hedersutsattas berättelser samt tillhörande diskussionsuppgifter avseende hur yrkesverksamma borde agerat (polis, skola, socialtjänst) etc.

23 april

Gapf:s årsmöte med föreläsning

Riksorganisationen GAPF bjuder in alla betalande medlemmar till årsmöte kl 12.00-16.00. Mötet inleds med en föreläsning. Plats: Stockholm (Exakt adress meddelas senare). Anmäl dig med namn och adress på medlem@gapf.se senast måndag 10 april.

20 april

Föreläsning för ST-läkare i gynokologi och obstetrik

Information för läkare i gynokologi och obstetrik under deras konferens “Power of Women”. Allmänt om hedersrelaterat våld och hur läkare ska tänka kring hedersärenden.

19 april

Föreläsning vuxenutbildningen Kumla

GAPF föreläsning om hedersvåld och skolans ansvar 

4 april

Föreläsning Södra Ängby Skola - skolpersonal F-9

Föreläsning för skolpersonal för att stärka deras kunskaper om HRV samt ge verktyg för hur man ska hantera hedersärenden och hur skolan ska utbilda elever om HRV

30 mars

Politiker besöker GAPF

Stockholmspolitikerna Ina Djurestål (M), från regionfullmäktige och Andréa Hedin (M), opposition i Stockholm stad, besöker GAPF:s kontor för att höra mer om GAPF:s arbete med stoppa hedersförtrycket och stötta offren.

28 mars

Föreläser om hedersvåld i Norr- och Västerbotten

GAPF föreläser för Länsstyrelsen Norrbotten och Västerbotten (plats Umeå)  om hedersrelaterat våld och hederskultur bland romer, inklusive dess konsekvenser för individen.

27 mars

Rundabordsamtal

Samtal med jämställdhetsministern och andra oragnisationer från civilsamhället

23 mars

Upptäck och bemöt offer för hedersvåld

Hur yrkesverksamma kan identifiera och bemöta personer utsatta för hedersrelaterat våld. Digital föreläsning för regionalt resurscentra Västmanland (bland andra socialsekreterare, poliser, åklagare och lärare.) Föreläsare Soleyman Ghasemiani, stödkoordinator och 2022 års mottagare av Pela- och Fadimeutmärkelsen. 

13 mars

Workshop för gymnasieelever

Karin Gyllander håller en workshop för gymnasieelever på Procivitas. Eleverna ser filmer baserade på hedersutsattas berättelser, som följs av analys och diskussion om hur yrkesverksamma inom polis, skola och socialtjänst borde agera.

8 mars

Föreläsning om sexualisering av kvinnan

Hedersvåld har sin grund i hedersnormer där det centrala är kravet på oskuld och kyskhet. Dessa normer upprätthålls genom sexualisering av kvinnan.

Facebookföreläsning av Soleyman Ghasemiani, 2022 årets mottagare av Pela- och Fadimeutmärkelsen. Plats: GAPFs Facebook sida. Tid: 8 mars 2023 kl 12.00-12.45 

15 februari

Föreläsning för Varbergs kommun

Uppföljning efter tidigare föreläsning i Varberg med Soleyman Ghasemiani om hedersrelaterat våld och förtryck, skolans uppdrag och aktuell lagstiftning för kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och psykologer.

30 januari

Jazzfest på Nalen

Rotary anordnar Jazzfest på Nalen där överskottet går direkt till GAPF. Programmet börjar klockan 18:00. Vi kommer att live-sända checkutdelningen samt göra ett antal intervjuer på plats. Varmt välkomna att delta digitalt via evenemang i vår Facebook-kanal.

25 januari

Adolf Fredriks musikklasser

Föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för elever på Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser. Endast för skolans elever.

22 januari

Sörlidenskolan i Skellefteå

Vi hedrar Fadimes minne med informationsbord mot hedersvåld. Endast för skolans elever.

22 januari

Rosendalsskolan i Uppsala

Vi hedrar Fadimes minne med informationsbord mot hedersvåld. Endast för skolans elever.

21 januari

Kransnedläggning i Uppsala

Alla är välkomna till Fadimes grav i Uppsala för att hedra hennes minne och kamp. Talar gör bland andra jämställdhetsministerns, Fadimes fd. advokat och landshövding Göran Enander. 

19 januari

Kulturhuset i Borås

Välkommen till en öppen föreläsning om hedersvåld. Vi inleder med en kort presentation av GAPF, därefter två föreläsningar: “Hedersvåldet börjar redan i förskolan” med Soleyman Ghasemiani och “Kvinna, Liv, Frihet” med Omid Salehi.

15 januari

Fadimegalan

Söndagen den 15 januari 2023 hålls Fadimegalan på Berns i Stockholm. Under denna eftermiddag hedrar vi minnet av Fadime Sahindals kamp för friheten och kärleken. Läs mer om Fadimedagarna 2023

9 januari

Föreläsning Säffle

En föreläsning för medarbetare på kommunala förskolor i Säffle. Vad är viktigt för skolpersonal att tänka på i deras praktiska arbete? Vilka signaler ska förskolan vara uppmärksam på? Hur ska förskolepersonal agera förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ska förskolepersonal agera när de upptäcker att någon är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck?
EVENEMANG UNDER 2022

25 november

Studiebesök från Trollhättan

GAPF får besök från Trollhättans kommun med en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för nyanlända flickor. 

22-23 november

GAPF på plats under Socionomdagarna

Under Socionomdagarna finns GAPF på plats med egen monter. Ställ dina frågor till vår stödkoordinator Soleyman Ghasemiani eller hämta kunskapsmaterial om hur socialtjänster och socionomer kan bemöta personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.

21 november

Organisationen Storasyster

Karin Gyllander är inbjuden att hålla en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kommer prata om sexuellt våld inom hederskulturen och hur volontärer kan stötta hedersutsatta personer. 

13 november

Föreläsning på Stadsbrudskåren

En föreläsning till Stadsbrudskårens medlemmar där vi kommer prata mer om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, och hur det påverkar de utsatta. 

3 november

Skolor i Ånjäng kommun

En föreläsning till medarbetare i förskola och grundskola med syfte att ge ökad kunskap om och insikt i hur hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck, och vad du som yrkesverksamhet kan göra för att hantera ett utsatt barn eller ungdom. 

1 november

Föreläsning Ljungsbergsgymnasiet

Karin Gyllander gästar Borlänge för en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för skolpersonal. Utbildningen är särskilt relevant i samband med den nya läroplanen som kom i augusti. 

31 oktober

Föreläsning Bodens kommun

GAPF håller en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för elever för alla medarbetare vid grundskolan och gymnasiet i Boden. 

29-30 oktober

Utbildning för stödpersoner

Under två dagar håller GAPF utbildning för nya stödpersoner. GAPF:s grundkurs ger en bild av vad stödverksamheten och rollen som stödperson innebär. Den fokuserar på utsattas behov av stöd, omfattar bland annat kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck samt brottsmål och brottsoffrens rättigheter.

29 oktober

Volontärutbildning

En grundutbildning för GAPF:s nya volontärer med fokus på hur hedersrelaterat våld och förtryck, hur man bemöter utsatta och hur GAPF:s verksamhet arbetar för ett jämställt samhälle. 

27 oktober

Rosendalsgymnasiet, Uppsala

GAPF håller en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för elever på samhällsvetenskapliga programmet vid Rosendalsgymnasiet i Uppsala. 

26 oktober

Föreläsning Åklagarmyndigheten

Karin Gyllander håller tillsammans med åklagare Jessica Wenna en föreläsning vid Åklagamyndighetens åklagarstämma för att medvetandegöra vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär. 

15 oktober

MUF Stockholm

Medlemmarna i MUF Stockholm får besök av Karin Gyllander som håller en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck, vad som utmärker det och konsekvenserna för de utsatta. 

12 oktober

Integrationscentrum Göteborg

Soleyman Ghasemiani föreläser under en heldagsutbildning för medarbetarna på Integrationcentrum Göteborg. Fokus ligger på kompetensutveckling inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

7 oktober

Föreläsning för Västerorts Åklagarkammare

Karin Gyllander håller en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck till åklagare, beredningsjurister och administrativ personal. Fokus ligger på konkreta verktyg för att hantera inblandade personer för att inte riskera någons säkerhet och hur man kan bygga förtroende för att ha framgång i brottsutredning.

4 oktober

Lerums Rotaryklubb

Soleyman Ghasemiani föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck och hur GAPF:s verksamhet fungerar. 

29 september

Föreläsning Varbergs kommun

Soleyman Ghasemiani föreläser om hedersrelaterat våld och förtryck, skolans uppdrag samt aktuell lagstiftning såsom utreseförbud för kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och psykologer på förskole- och grundskoleförvaltning i Varbergs kommun.

30 augusti

Frukostföreläsning Rotary

En föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för Rotarys medlemmar i Stockholm.

28 september

Föreläsning HVB

En föreläsning i samband med HVB/Familjehemsdagen riktad mot socialsekreterare och andra yrkesverksamma inom socialnämnden, landstinget och kriminalvården. 

3-7 juli

Almedalsveckan i Visby

Under veckan håller GAPF åtta föreläsningar med inbjudna medverkande. Välkommen att delta på plats eller digitalt! Läs mer om programmet här.

1 juli

Öppen föreläsning i Borås

En öppen föreläsning som riktas till allmänheten. Moderaterna är arrangör och representant från GAPF är Soleyman Ghasemiani som kommer berätta allmänt om hedersrelaterat våld och förtryck. Han kommer även finnas på plats för att svara på frågor om ämnet.

13 juni

Föreläsning för Väsby Nya Gymnasium

En föreläsning med Karin Gyllander riktad till elever på skolan. Föreläsningar handlar om vad hederskultur är och hur den uppstår. Vilka är mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck? Hur är det att leva under hedersrelaterat våld och förtryck? Var kan man söka hjälp? Hur kan man vara ett bra stöd för hedersutsatta?

30 maj

Föreläsning på Ingrid Segerstedts Gymnasium

Soleyman Ghasemiani håller en föreläsning i Göteborg om hedersrelaterat våld och förtryck, strategier utifrån läroplanen, fallbeskrivningar om utsatta och svar på frågorna: Hur upptäcker man att någon är utsatt och hur kan man stötta den personen?

30 maj

Föreläsning på Västerviks gymnasium

Karin Gyllander håller en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för elever och lärare på Västerviks gymnasium. Här får de verktyg för att upptäcka hedersutsatta och hantera ärenden korrekt i kombination med olika sätt att belysa demokratiska värderingar och individens fri- och rättigheter. 

24 maj

Utbildning Säffle Kommun

Utbildning för barnhälsoteamet i Säffle kommun där vi pratar med rektorer, specialpedagoger samt personal från BVC och socialtjänsten.

23 maj

Föreläsning Hultfreds kommun

GAPF håller en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck för Hultfreds kommunfullmäktige.

9 maj

Studiebesök Röda Korsets högskola

Karin Gyllander och Sara Mohammad svarar på frågor gällande GAPF:s verksamhet och vårt arbete med personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vad är viktigt att tänka på när man arbetar i vården och möter utsatta?

6 maj

Panelsamtal Försvarshögskolan

Sara Mohmmad och Karin Gyllander håller ett samtal om hedersrelaterat våld och förtryck för elever på Försvarshögskolan. Vad är det hedersrelaterat våld och förtryck? Hur yttrar det sig? Medverkar gör också Maria Rashidi från organisationen Kvinnors Rätt.

Bli medlem i GAPF

Under 20 år har GAPF drivit kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är idag många som engagerar oss i frågan, men vi behöver din hjälp. Som medlem i GAPF hjälper du oss att hjälpa fler genom vår stödverksamhet. Dessutom får du nyhetsbrev och inbjudningar till våra opinionsbildande aktiviteter. 

Medlemsavgift: 120 kr/år för dig som är mellan 15-25 år, respektive 240 kr/år för dig mellan 26-100 år. Du kan betala direkt via kort eller Swish.

Porträttbild av Sara Mohammad