GAPF

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime är en ideell, sekulär och partipolitiskt obunden organisation. Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). GAPF vänder sig till kvinnor, män, flickor och pojkar som är utsatta för eller berörs av HRV. Organisationen grundades år 2001 av Sara Mohammad som själv varit utsatt för hedersvåld som ung och flydde till Sverige från Kurdistan. Idag finns verksamheten i flera orter i Sverige. GAPF kämpar för mänskliga rättigheter och att alla ska ha rätt att få leva ett värdigt liv oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet. Vi arbetar mot alla former av hedersrelaterad problematik såsom tvångsgifte, könsstympning, misshandel och könsapartheid. GAPF är idag ett respekterat kunskapscenter med fem dedikerade anställda och ett stort nätverk av volontärer.

GAPFs verksamhet är uppbyggd på tre grundpelare.

  • Stödverksamhet – Bidra till att stärka individer i deras situation och val
  • Opinionsbildning – Uppmärksamma och förebygga HRV i alla dess former
  • Utbildning – för att förebygga och skapa en gemensam förståelse i samhället kring HRV