Blogginlägg

Newas berättelse – om hijab​

Newa tvingas att bära hijab. Hennes föräldrar bestämmer vad som är rätt. Om hon inte anpassar sig skriker de på henne. Hon blir slagen. Ingen lyssnar på henne. Hijab är inte vilket klädesplagg som helst, inte heller en symbol för frihet.

Riksorganisationen GAPF har producerat filmen i samarbete med Houdini Group. Filmen bygger på verkliga situationer beskrivna i de brev som GAPF:s stödverksamhet har tagit emot.

Vanliga frågor om hijab, niqab, burka och burkini

Eftersom det existerar en hypersexualisering av kvinnor i hederskulturen blir det nödvändigt att kontrollera kvinnors rörlighet, frihet, livsval och kroppar. Allt handlar om att undertrycka kvinnors sexualitet för att försäkra kvinnors ”kyskhet” och flickors/unga kvinnors oskuld. Det leder till olika former av hedersvåld och förtryck.

Kontrollen av flickor och kvinnor kan variera i graden av våld och förtryck – allt från mord, fysiskt våld,  könsstympning,  barnäktenskap, tvångsäktenskap, könssegregering, tvång att bära hijab, niqab och burqa till begränsningar av frihet och rörlighet. Allt i syfte att kontrollera kvinnors sexualitet och signalera att kvinnorna är kyska.

Nedan frågor och svar är hämtade från vår skrift ”Allt du behöver veta om hedersvåld och förtryck”.

Hijab kan ha olika betydelse för olika människor – vem har rätt att säga att den symboliserar förtryck?

Det är en felaktig förenkling att påstå att hijab endast är ett klädesplagg som vilket annat, eller att den kan stå för olika saker beroende på hur den som bär plagget tolkar det. Hijab är först och främst en religiös symbol som har en betydelse och ett syfte inom en religiös kontext. Ordet hijab på arabiska betyder ”barriär” eller ”sköld” och syftar på isolering och segregering av kvinnor gentemot män. Hijaben ingår i ett mer omfattande värdesystem inom vilket en kvinnas hår och kropp anses vara “awrah”, d.v.s. defekta, och där dessa kroppsdelar måste täckas för att inte väcka mäns lustar.

Kvinnans kropp är en källa till skam och vanheder och det är kvinnans skyldighet att
dölja sin kropp för att bevisa och upprätthålla sin kyskhet och renhet. Därmed utgör hijaben i förlängningen också en symbol för uppfattningen att kvinnor är ansvariga för mäns sexuella beteende mot kvinnors kroppar. Hijabens syfte är att upprätthålla en förtryckande manlig ordning, och den är därmed oförenlig med jämställdhet mellan könen.

Denna föreställning reducerar kvinnan till att främst vara sexobjekt och männen till vildar utan självkontroll, vars främsta syfte är att ha sex med kvinnor vare sig de ger sitt samtycke eller inte. Hijaben är ett verktyg som används för att kontrollera kvinnors sexualitet, som ett led i en mer övergripande kyskhetskultur som berövar kvinnor deras sexuella frihet och rätt att bestämma över sina egna kroppar.

Man kan inte använda en islamsk symbol och helt ignorera vilken betydelse den har inom islam, för de flesta muslimer i muslimska länder. Hijab används för att kontrollera och undertrycka
kvinnors sexualitet och kopplar kvinnokroppen till skam och synd.

Förklara varför flickor/kvinnor måste dölja sin hud och sitt hår? Säger koranen det?

Flickor och kvinnor döljer sin kropp och sitt hår oftast för att de enligt sin religion inte får visa sig attraktiva för andra män än sin make. Kvinnan måste värna om sin kyskhet som per automatik förloras om någon annan än maken skulle se henne utan täckt kropp och hår. Det finns en del som i islams namn menar att kvinnan ska täcka sig för att inte väcka lustar hos andra män. De flesta anser att allt förutom ansiktet och händerna bör täckas. Vissa tolkningar av islam säger att även kvinnans ansikte och händer bör täckas.

I koranen finns två verser som rör detta:

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfar, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärksamheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger [över era fel och synder]; kanske skall det gå er väl i händer!”

Quran 24:31

Här menar de flesta islamska ”lärda män” att slöjan som täcker håret blir obligatorisk eftersom det arabiska ordet ”khimar” som översätts till ”slöja” betyder ”ett tyg som täcker huvudet”.

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade. Gud är ständigt förlåtande,  barmhärtig.”

Quran 33:59

Här menar också de flesta ”lärda män” att Allah påbjuder muslimska kvinnor att täcka sig helt för att inte blir trakasserade. Vissa menar att det även betyder att kvinnorna måste täcka ansiktet. Förutom koranen finns hadither som nämner hijab och niqab. Det är nedskrivna berättelser om profeten Mohammeds ord och handlingar, vilka utgör viktiga komplementära, religiösa instruktioner inom islam, utöver koranen.

Dela inlägget i dina sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler blogginlägg