Riksorganisationen GAPFs årsmöte den 23 april 2023, inklusive lunchföreläsning.

Bästa medlem i GAPF, välkommen till Riksorganisationen GAPFs årsmöte.

Tid: Söndag 23 april, 2023 kl. 12.00-16.00. Vi inleder mötet med föreläsning.

Plats: Stockholm (Exakt adress meddelas till de anmälda senare).
Lunchföreläsning: Mer information kommer senare.

Vill du skriva in en eller flera motioner? Skicka då förslag till styrelsen mailadress medlem@gapf.se senast torsdag 10 mars, 2023.

Styrelsen skickar förslag på dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomiberättelse, revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan och andra årsmötes handlingar senast söndag 9 april, 2023. Bra att veta att betalande medlem som tecknat medlemskap 3 månader innan mötet har rösträtt på årsmötet enligt stadgarna. 

OBS! Föranmäl ditt deltagande till årsmötet via medlem@gapf.se senast måndag 10 april, 2023. Viktigt: ange namn och adress i mailet.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime!