Rundabordssamtal

Rundabordssamtal

Den 19 oktober deltog GAPFs stödsamordnare Sabina Landstedt i ett rundabordssamtal om sexuella övergrepp mot pojkar och HBTQ-barn och ungdomars särskilda utsatthet.

Samtalet arrangerades av World Childhood Foundation och Regnbågsfonden. Vid samtalet deltog bland annat H.M Drottning Silvia, Jonas Gardell, Märta Stenevi, representanter från skola, barnrättsorganisationer, HBTQ-sfären och idrotts- och föreningsliv.

Under samtalet informerade GAPF bland annat om pojkars utsatthet inom hederskulturen som både offer och förövare, vikten av tidiga stödinsatser samt HBTQ-personers särskilda utsatthet.