Blogginlägg

Hedersrelaterat våld och förtyck

I min roll som Goodwill ambassadör på GAPF vill jag härmed sprida ett inlägg med kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck till er.
 
Den enskilda familjens status är till största del beroende av familjen och den övriga släktens heder. Mannens och familjens värde och status kan bedöms utifrån familjetillhörighet och anseende, och mannens heder är i sin tur beroende av familjemedlemmarnas uppförande. En hel släkts heder kan befläckas av en enskild persons gärning.
 
Inom hederskultur förekommer det att den närmaste familjen, som exempelvis föräldrar, är förövare mot sina barn. Familjens heder är beroende av familjens uppförande och föräldrar kan därför utsätta sina barn för extrem kontroll och begränsningar för att upprätthålla och säkerställa familjehedern. Det kan röra sig om kontroll av barnens sociala umgänge, klädsel, rörelsefrihet, kroppsliga självbestämmande och viktiga livsval som utbildning, jobb och giftermål. 
 
En gärning som kan anses befläcka en hel släkts heder kan typiskt vara en kvinna som inte accepterar ett giftermål, som inte är oskuld och som föder barn utanför äktenskapet eller som fattar egna beslut i sådana frågor som anses vara familjeangelägenheter. Den enskildes skam smittar hela familjen och vanhedern kan drabba en hel släkt. Att allvarligt skada eller döda, ofta kvinnan som ligger bakom vanhedern, kan vara det enda sättet att få tillbaka den enskildes eller familjens heder.
 
Även föräldrar som egentligen är ovilliga att utsätta sina barn för hedersförtryck kan komma att göra det till följd av släktens påtryckningar. Detta eftersom släktens heder är beroende av familjehedern, och enskilda familjemedlemmars uppförande påverkar därför även släkten. Flickor utsätts därför inte bara av kontroll och förtryck av sina föräldrar utan även släkten i stort.
 
Dessa kränkningar av mänskliga rättigheter är något som jag som advokat möter i min vardag då jag har flertalet klienter som lever i en stark hederskontext.
 
Jag brinner extra starkt för arbetet och kampen mot hedersförtryck och är därför mycket stolt över mitt uppdrag som Goodwill Ambassadör för GAPF. 

Mia Joleby, goodwill-ambassadör 2021 & grundare samt ägare av Wega Advokater 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Stöd vårt arbete