Regeringsuppdrag

Skolverket har fått i uppdrag att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck inom skolväsendet, inklusive förskolan, genom kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper inom förskola och skola. Myndigheten har berett uppdraget och kommer att arbeta med flera olika insatser. Inför detta arbete vill Skolverket gärna träffa personer med kunskap och erfarenhet inom området för att inhämta synpunkter på hur de olika projekten kan utvecklas. GAPF deltog i ett samråd där vi lämnade våra synpunkter på delaktiviteterna som presenterades:

Förskolan, Stöd till rektorer och elevhälsa i de obligatoriska skolformerna och gymnasieskolan och motsvarande skolformer och Vuxenutbildningen.

 

Läs om samtliga synpunkter

Stöd vårt arbete

Har du läst vår blogg?