Tre filmer som kan användas vid utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Det krävs stort mod av flickor och pojkar som lever i en hederskontext att söka hjälp. När de väl vågar söka hjälp infrias sällan deras rätt till stöd och skydd som de har rätt till.

Filmen är producerad av Riksorganisationen GAPF med stöd av Sätila Foundation. Innehållet riktar sig till barn och unga och kan med fördel användas som utbildningsmaterial i skolan. 

Maya och myndigheterna

Maya har blivit bortförd utomlands och kontaktar olika myndigheter för att försöka få hjälp att komma hem till Sverige.

Fatima och socialtjänsten

Fatima söker hjälp hos socialtjänsten eftersom hon upplever att hon är starkt kontrollerad av sina föräldrar. Hon känner sig begränsad och får inte umgås med vänner på det sättet hon vill.

Yasmine och skolan

Yasmine får prata med kuratorn efter att hon valt att ta av sig sin hijab.

Boka en utbildning med GAPF

GAPF anordnar utbildningar runt om i hela landet för att förebygga och skapa ökad förståelse i samhället kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi utbildar bland annat personal inom vården, socialtjänsten, rättsväsendet, polisen, politiker, ideella organisationer samt elever och personal i skolan.

Välkommen att kontakta oss på utbildning@gapf.se för att få mer information om upplägget på en utbildning för barn och unga. Vi anordnar även workshops där eleverna själv är delaktiga i arbetet. 

Dela inlägget i dina sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler blogginlägg

Sök tjänsten som Insamlingsansvarig

Ledig tjänst: Insamlingsansvarig på GAPF

Som insamlingsansvarig får du möjlighet att starta upp GAPF:s insamlingsarbete från grunden och arbeta med hela processen kring insamling. Du får arbeta brett med att ta fram en strategi kring insamlingen och ingå partnerskap med både privatpersoner, företag och organisationer.

Läs hela inlägget »