Är du utsatt för eller berörd av hedersrelaterat våld och förtryck?

Kunskapseminarium

4 oktober, Sveriges riksdag

Under de senaste fem åren har över 538 hedersvåldsutsatta barn blivit bortförda och utsatta för våld och förtryck i ett för dem främmande land. Mer måste göras för att skydda och hjälpa dessa brottsoffer! 

På seminariet som anordnas med anledning av Internationella barndagen ställs frågan – Hur kan vi stärka stödet och skyddet för barn som är eller som riskerar att bli bortförda?

Medverkande: Janne Waagbø från norska kompetensteamet, Katia Wagner, journalist på SVT:s Uppdrag granskning, gymnasieläraren Marlene Stenman och GAPF.

Arrangörer: Riksdagsledamöterna Laila Naragi (S), Juno Blom (L), Helena Vilhelmsson (C) och Fredrik Kärrholm (M) i samarbete med GAPF

För ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan starten 2001 har GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime arbetat för att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en ideell organisation som värnar om individens rätt att välja sitt eget liv, med utgångspunkt i våra tre pelare:
Stödverksamheten hjälper årligen hundratals personer med olika stödinsatser. Vår stödjour för hedersutsatta är den enda nationella stödjouren som är öppen årets alla dagar, dygnet runt.
Utbildning är en viktig förebyggande insats som vänder sig till både yrkesverksamma, elever och unga runtom i hela Sverige. Klicka här för att boka en föreläsning med GAPF.
Opinionsbildning är viktigt för att lyfta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck i media och det offentliga rummet. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.

Kalendarium

För ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan starten 2001 har GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime arbetat för att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en ideell organisation som värnar om individens rätt att välja sitt eget liv, med utgångspunkt i våra tre pelare:
Stödverksamheten hjälper årligen hundratals personer med olika stödinsatser. Vår stödjour för hedersutsatta är den enda nationella stödjouren som är öppen årets alla dagar, dygnet runt.
Utbildning är en viktig förebyggande insats som vänder sig till både yrkesverksamma, elever och unga runtom i hela Sverige. Klicka här för att boka en föreläsning med GAPF.
Opinionsbildning är viktigt för att lyfta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck i media och det offentliga rummet. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.

Aktuella artiklar

Skolministern vill bekämpa hedersnormer

Politiker som tar hedersproblematiken på allvar och som vill göra skillnad för hedersvåldsutsatta kan göra storverk. För några veckor sedan kom skolminister Lotta Edholm på besök till GAPF:s kontor i centrala Stockholm. Det var ett allvarsamt samtal som centrerades kring frågan: Vilka åtgärder behöver vidtas för att stärka skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Läs hela artikeln »

Din gåva är betydelsefull