Är du utsatt för eller berörd av hedersrelaterat våld och förtryck?

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Din gåva är betydelsefull

För ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan starten 2001 har GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime arbetat för att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en ideell organisation som värnar om individens rätt att välja sitt eget liv, med utgångspunkt i våra tre pelare:

Utbildning

Utbildning är en viktig förebyggande insats som vänder sig till både yrkesverksamma, elever och unga runtom i hela Sverige. 

Opinionsbildning

Opinionsbildning är viktigt för att lyfta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck i media och det offentliga rummet. 

Stödverksamhet

Stödverksamheten hjälper årligen hundratals personer med olika stödinsatser. Vår stödjour för hedersutsatta är den enda nationella stödjouren som är öppen årets alla dagar, dygnet runt.

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Kalendarium

 • 15 april Workshop Yrkesgymnasiet

  En workshop och föreläsning med Karin Gyllander om killars dubbla roller inom hederskulturen. Deltagarna är gymnasieelever i årskurs 2.

 • 16 april Workshop Yrkesgymnasiet

  En workshop och föreläsning med Michelle Asif Khan om killars dubbla roller inom hederskulturen. Deltagarna är gymnasieelever i årskurs 2.

 • 24 april Workshop Yrkesgymnasiet

  En workshop och föreläsning med Karin Gyllander om killars dubbla roller inom hederskulturen.

 • 30 april Viktor Rydberg gymnasium

  En workshop och föreläsning med Karin Gyllander om killars dubbla roller inom hederskulturen.

Läs mer i bloggen

Sök tjänsten som Insamlingsansvarig

Ledig tjänst: Insamlingsansvarig på GAPF

Som insamlingsansvarig får du möjlighet att starta upp GAPF:s insamlingsarbete från grunden och arbeta med hela processen kring insamling. Du får arbeta brett med att ta fram en strategi kring insamlingen och ingå partnerskap med både privatpersoner, företag och organisationer.

Läs hela artikeln »