Är du utsatt för eller berörd av hedersrelaterat våld och förtryck?

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Din gåva är betydelsefull

För ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan starten 2001 har GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime arbetat för att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en ideell organisation som värnar om individens rätt att välja sitt eget liv, med utgångspunkt i våra tre pelare:

Utbildning

Utbildning är en viktig förebyggande insats som vänder sig till både yrkesverksamma, elever och unga runtom i hela Sverige. 

Opinionsbildning

Opinionsbildning är viktigt för att lyfta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck i media och det offentliga rummet. 

Stödverksamhet

Stödverksamheten hjälper årligen hundratals personer med olika stödinsatser. Vår stödjour för hedersutsatta är den enda nationella stödjouren som är öppen årets alla dagar, dygnet runt.

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Kalendarium

 • 25 juni kl. 9:30 Almedalsveckan

  Panelsamtal: Inför ett jämställdhetspolitiskt delmål mot hedersrelaterat våld. Medverkar gör bland annat jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

 • 25 juni kl. 14:00 Almedalsveckan

  Panelsamtal: Hur ser vi till att fler anmälningar om hedersbrott leder till åtal? Medverkar gör bland annat Jenny Edin från Noa, Hans Stridlund från Polismyndigheten och Jessica Wenna, senioråklagare.

 • 25 juni kl. 16:00 Almedalsveckan

  Föreläsning: Har arbetsgivare rätt att förbjuda hijab på arbetsplatsen? Varför är det viktigt med en sekulär yrkesutövning och arbetsplats? Föreläsare är Soleyman Ghasemiani, stödsamordnare på GAPF.

 • 26 juni kl. 9:30 Almedalsveckan

  Panelsamtal: Är integration lösningen på hedersvåldet? Medverkar gör Sara Mohammad, Arion Chryssafis, Henrik Jönsson och Jan Emauel.

 • 26 juni kl. 14:00 Almedalsveckan

  Panelsamtal: Socialtjänsten ska få ett tydligare brottsförebyggande ansvar inom ramen för den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025. Finns det samband mellan hedersrelaterad kriminalitet och andra former av kriminalitet, som gängkriminalitet och våldsbejakande extremism?

 • 26 juni kl. 16:00 Almedalsveckan

  Panelsamtal: Vilket ansvar har kommuner för att stötta hedersvåldsutsatta? Medverkar gör bland annat socialtjänstministern, Unizon, SKR och Brottsofferjouren.

Almedalsveckan 2024

GAPF arrangerar sex panelsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck.

Bli medlem i GAPF

Var med i kampen för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

För lärare och elevhälsa

Ladda ner material som du kan använda i arbete med barn och unga.

Läs mer i bloggen

Sök tjänsten som Insamlingsansvarig

Ledig tjänst: Insamlingsansvarig på GAPF

Som insamlingsansvarig får du möjlighet att starta upp GAPF:s insamlingsarbete från grunden och arbeta med hela processen kring insamling. Du får arbeta brett med att ta fram en strategi kring insamlingen och ingå partnerskap med både privatpersoner, företag och organisationer.

Läs hela artikeln »