Är du utsatt för eller berörd av hedersrelaterat våld och förtryck?

Föreläsningar från Almedalsveckan

Under Almedalsveckan höll GAPF åtta föreläsningar med inbjudna medverkanden, såsom Devin Rexvid, Vanja Berggren, Magnus Ranstorp, Jessica Wenna och såklart Sara Mohammad samt Sabina Landstedt.

Nu kan du titta på inspelningarna från våra föreläsningar, som handlar om:

  • Ny studie som visar riskerna för flickor som vägrar hijab
  • Hur vi får hem bortförda barn
  • Politiska åtgärder mot hedersvåldet
  • Sexuellt våld inom hederskulturen
  • Konsekvenser vid kusinäktenskap

Kalendarium

För ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan starten 2001 har GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime arbetat för att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en ideell organisation som värnar om individens rätt att välja sitt eget liv, med utgångspunkt i våra tre pelare:
Stödverksamheten hjälper årligen hundratals personer med olika stödinsatser. Vår stödjour för hedersutsatta är den enda nationella stödjouren som är öppen årets alla dagar, dygnet runt.
Utbildning är en viktig förebyggande insats som vänder sig till både yrkesverksamma, elever och unga runtom i hela Sverige. Klicka här för att boka en föreläsning med GAPF.
Opinionsbildning är viktigt för att lyfta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck i media och det offentliga rummet. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.

Din gåva är viktig!

Aktuella artiklar