För ett jämställt samhälle
Fritt från hedersrelaterat våld & förtryck

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt eller berörd av hedersrelaterat våld och förtryck. Vi arbetar också kompetens- och kunskapshöjande genom utbildning och opinionsbildning.

Vi finns här för dig som är utsatt- eller berörd av hedersrelaterat våld och förtryck

Stödjouren är öppen dygnet runt - alla dagar i veckan

Ansök till höstens utbildning
för nya stödpersoner

Utbildningen genomförs digitalt 20-21 november
Stödperson

Fadimes tal i riksdagen