Är du utsatt för eller berörd av hedersrelaterat våld och förtryck?

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Din gåva är betydelsefull

För ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

Sedan starten 2001 har GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime arbetat för att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en ideell organisation som värnar om individens rätt att välja sitt eget liv, med utgångspunkt i våra tre pelare:

Utbildning

Utbildning är en viktig förebyggande insats som vänder sig till både yrkesverksamma, elever och unga runtom i hela Sverige. 

Opinionsbildning

Opinionsbildning är viktigt för att lyfta frågan om hedersrelaterat våld och förtryck i media och det offentliga rummet. 

Stödverksamhet

Stödverksamheten hjälper årligen hundratals personer med olika stödinsatser. Vår stödjour för hedersutsatta är den enda nationella stödjouren som är öppen årets alla dagar, dygnet runt.

Ring stödjouren på 070 000 9328.

Kalendarium

  • Kom tillbaka senare ...

    Kommande aktiviteter läggs in efter semestern.

Är du medlem?

Hedersvåldsutsatta får sällan det stöd som de behöver. Hjälp oss att hjälpa fler.

Utbildningar för alla

Vi håller utbildningar och workshops för offentlig och privata verksamheter.

Läs GAPF:s 112 förslag...

...för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Vad hände i Almedalen?

Vi höll sex panelsamtal om hedersrelaterat våld och förtryck under Almedalsveckan.

GAPF i debatt

En viktig del av vårt arbete är opinionsbildning kring hedersnormer.

Jobbar du med barn och unga?

Ladda ner material som passar både lärare och dig som arbetar inom elevhälsan.

Läs mer i bloggen