Almedalsveckan 2023

Almedalen

GAPF deltar varje år under politikerveckan i Almedalen. Genom att arrangera flertalet egna seminarier samt delta i andra aktörers seminarier uppmärksammar och diskuterar vi hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill sprida kunskap och verka för ett jämställt samhälle fritt från hedersvåld och förtryck.

Program

Den 28 juni är vi tillbaka på Almedalsveckan i Visby. GAPF anordnar sex stycken panelsamtal med deltagare från både skola, socialtjänst och politiken. Bland annat kommer du få lyssna på Anders Borg, Linda Ahlerup, Juno Blom och representanter från Arbetsförmedlingen och Mittuniversitetet.

Onsdag 28 juni

Våga se! Att möta och stödja barn och unga som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck

Onsdag 28 juni, kl 9:30–10:30

Alla barn har rätt till ett jämställt bemötande i skolan och vid fritidsaktiviteter. Detta gäller särskilt flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck där kontrollen ofta är kollektivt sanktionerad.

För att upptäcka utsatthet hos barn och unga måste vi öka kunskapen om och förståelsen för hedersvåldsutsatta barns livssituation. Under panelsamtalet diskuterar vi bland annat:

 • Hur ska man bemöta föräldrar som villkorar barns skolgång eller fritidsaktiviteter?
 • Hur pratar man om hedersnormer i skolan?
 • Vilka handlingsplaner och rutiner behöver de verksamheter som möter barn och unga implementera?

Paneldeltagare:

 • Marléne Stenman – gymnasielärare, Mjölby gymnasium, och tidigare mottagare av Pela- och Fadimeutmärkelsen
 • Linda Ahlerup – analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan
 • Sofie Löwenmark – journalist
 • Karin Gyllander – jurist och utbildningssamordnare på GAPF


Moderator: Dana Pourkomeylian

Samtalet riktar sig till dig som möter barn och unga i förskolan, skolan eller idrottsaktiviteter.

Hur kan socialtjänsten skydda barn och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck?

Onsdag 28 juni, kl 14:00–15:00

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett omfattande samhällsproblem, där rätt typ av insatser från kommun och socialtjänst är avgörande.

Barn och unga får inte alltid det stöd och skydd som de är i behov av och har rätt till. Familjecentrerade arbetsmetoder riskerar till och med att eskalera riskerna för den utsatta personen.

 • Hur kan kommuner, regioner och staten skapa bättre förutsättningar för att skydda barn och unga som lever i en hederskontext?
 • Hur kan socialtjänsten skapa förutsättningar för att stötta och hjälpa den utsatta målgruppen?
 • Hur bemöter vi hot mot tjänstemän och desinformation?
 • Vilka insatser är kontraproduktiva respektive effektiva?

Paneldeltagare:

 • Juno Blom – riksdagsledamot och barnrättspolitisk talesperson (L). Tidigare utvecklingsledare för nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland
 • Linda Ahlerup – analytiker vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan
 • Soleyman Ghasemiani – stödkoordinator på GAPF och tidigare utvecklingsledare mot hedersrelaterat våld i Göteborgs Stad

Moderator: Karin Gyllander

Evenemanget riktar sig till socialtjänst, myndigheter, lagstiftare och andra yrkesgrupper som möter familjer som lever med hedersproblematik.

Hijab – frihet eller förtryck?

Onsdag 28 juni, kl. 16:00-17:00

Hedersrelaterat förtryck är ett samhällsproblem där kontrollen av kvinnors sexualitet är central. Hijaben är ett verktyg som fråntar kvinnans rätt att bestämma över sin kropp och blir därmed en symbol för kvinnors ansvar för mäns sexuella beteende.

Vi tar upp frågan om hijabens omdiskuterade roll i det svenska samhället med fokus på minderåriga. Med utgångspunkt i yttrandefrihet, religionsfrihet och huruvida hijab förenligt med skolans jämställdhetsuppdrag frågar vi oss: Går det att prata om frivillighet när vi diskuterar hijab?

Soleyman Ghasemiani från GAPF inleder samtalet med en bakgrund till hijabens roll och betydelse i hederskulturer, samt frågan frivillighet och konsekvenser för flickor och kvinnor som inte bär hijab.

Paneldeltagare:

 • Sara Mohammad – ordförande och grundare av GAPF
 • Alexandra Anstrell – riksdagsledamot (M)
 • Yasmine Bladelius – riksdagsledamot (S)
 • Dana Pourkomeylian – jurist


Moderator: Ulla Gustavsson, rådman Uppsala tingsrätt

Evenemanget riktar sig till alla yrkesgrupper som möter kvinnor och barn som lever med hedersproblematik, samt till lagstiftare och myndigheter. 

Torsdag 29 juni

Ekonomiskt våld i hederskontext – likheter och skillnader från mäns våld mot kvinnor

Torsdag 29 juni, kl. 9:30-10:30

Ekonomiskt våld är en gemensam nämnare för ett av våra stora samhällsproblem där kvinnor utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Det ger långtgående konsekvenser där den utsatta sällan kan lämna en kontrollerande livssituation och därmed förvägras rätten att styra över sitt liv.

Vi diskuterar vilka likheter och skillnader som finns i ekonomiskt våld som utövas i kontexten; våld i nära relation och i en hederskontext.

 • Vilka konsekvenser får ofrivillig skuldsättning och begränsad tillgång till en självständig privatekonomi för kvinnor och deras barns möjlighet till ett liv efter våldet?
 • Vilka risker skapar nya tekniska lösningar?
 • Vad krävs för att bekämpa det ekonomiska våldet?

 

Evenemanget inleds av Paulina Brandberg, jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister (L).

Lars Evertsson, professor i socialt arbete vid Mittuniversitet, presenterar också en sammanfattning av ny forskning om ekonomiskt våld, hur det kommer till uttryck, vilka konsekvenser det får för den utsatta individen och förslag på åtgärder.

Paneldeltagare:

 • Sara Mohammad – ordförande och grundare av GAPF
 • Lars Evertsson – professor i socialt arbete vid Mittuniversitet
 • Åsa Witkowski – sakkunnig kvinnofrid på Unizon och tidigare verksamhetschef på Nationell Centrum för Kvinnofrid
 • Rebecca Lagh – advokat, Advokatbyrå Rebecca Lagh

Moderator: Petra Kauraisa

Samtalet riktar sig bland annat till aktörer inom privatekonomi, kreditgivare, fintech och familjejuridik, samt till lagstiftare och myndigheter.

Hur kan arbetsgivare bli bättre på att se och stötta medarbetare som utsätts för hedersförtryck?

Torsdag 29 juni, kl. 14:00-15:00

I vissa fall innebär hedersförtryck en begränsad möjlighet till utbildning och arbete. Det beror på att individens frihet begränsas, vilket kan få stora konsekvenser för psykisk och fysisk hälsa.

När arbetsgivare lär sig att uppmärksamma signaler på våldsutsatthet bland medarbetare är det lättare att ge rätt stöd, vilket leder till en mer välmående arbetsplats.

 • Hur kan arbetsgivare bli bättre på att upptäcka hedersproblematik?
 • Hur ska arbetsgivare agera när de misstänker att en anställd eller arbetssökande lever med hedersrelaterade begränsningar?

Anders Borg, tidigare finansminister (M), inleder med en översikt om samhällets kostnad när flickor och kvinnor hindras från att utbilda sig och vara en del av arbetsmarknaden.

Paneldeltagare:

 • Maria Mattsson Mähl – vd och grundare av Alpha CE
 • Nora Salem – kvalificerad handläggare och införandeledare ”Ökad upptäckt av våld” vid Arbetsförmedlingen
 • Åsa Furén-Thulin – sektionschef socialtjänst vid Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sara Mohammad – ordförande och grundare av GAPF

Moderator: Petra Kauraisa

Evenemanget riktar sig till arbetsgivare, ledare, gruppledare samt yrkesverksamma inom HR- och personalfunktioner.

Hälso- och sjukvårdens ansvar för stöd och vård till hedersvåldsutsatta flickor och kvinnor

Torsdag 29 juni, kl. 16:00-17:00

Inom hälso- och sjukvården råder en stor okunskap och hedervåldsutsattas behov av vård och stödinsatser. Det medför att utsatta personer inte får den hjälp och vård som de har rätt till och behov av, vilket i värsta fall ökar hotbilden.

Hälso- och sjukvården kan vara den första ingången till livsavgörande samtal med flickor och kvinnor vars liv, kroppar och sexualitet är hårt kontrollerade av anhöriga. Vi diskuterar hur vården kan förbättras för kvinnor som utsatts för könsstympning, men också det faktum att hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige fortfarande utför så kallade oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer.

Hur kan hälso- och sjukvården bli bättre på att stötta hedersvåldsutsatta kvinnor?

Paneldeltagare:

 • Luul Jama – grundare och verksamhetschef på Existera
 • Juno Blom – riksdagsledamot och barnrättspolitisk talesperson (L). Tidigare utvecklingsledare för nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland
 • Shokoufeh Manouchehrpour – överläkare i onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, gynekolog, förste vice ordförande för Sjukhusläkarna och styrelseledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse
 • Sara Mohammad – ordförande och grundare av GAPF


Moderator: Dana Pourkomeylian

Samtalet riktar sig till sjukvårdspersonal och yrkesverksamma inom hälsovårdande funktioner på skolor, företag, kommuner och regioner, samt till beslutsfattare, myndigheter och lagstiftare.

GAPF i Almedalen, porträtt på Fadime, Pela, Abbas och Maria

2022

GAPF var tillbaka på plats i Visby med 8 föreläsningar kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Med oss på plats var bland andra Devin Rexvid, Magnus Ranstorp och Vanja Berggren. 

Almedalsveckan 2021

2021

Almedalsveckan 2021 blev en vecka i det digitala rummet och genomfördes i form av digitala arrangemang. Vi arrangerade sex programpunkter med inbjudna experter där vi diskuterade viktiga frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

2020

Med Covid-19 och de restriktioner som fanns blev 2020 års Almedalsvecka på Gotland, Visby, inställd. Vi på GAPF anpassade oss efter situationen och lanserade därför nio seminarier och en föreläsning digitalt. Låt oss presentera vår digitala Almedalsvecka.

2019

Mellan 30 juni och 5 juli 2019 anordnade GAPF totalt 22 programpunkter bestående av ministerutfrågningar, författarsamtal, seminarier, föreläsningar och paneldebatter. Ämnen som berördes var bland flera: Hijab, kyskhetskultur och oskuldsideal, hedersförtryck som asylskäl, hur hederskulturen hindrar kvinnors integration, relativism, normkritik och hederskultur, Liberal demokrati och individens frihet, könssegregation, könsstympning i Sverige samt bortförda barn.

2018

2018 deltog GAPF i Almedalsveckan med egna seminarier samt medverkan i andra aktörers seminarier. Bland annat genomfördes ett panelsamtal med temat ”skydd mot religiös påverkan för minderåriga”. Dessutom genomfördes flera utfrågningar av partiledare och ministrar. Vidare genomfördes panelsamtal med bland annat riksdagsledamöter och myndighetsrepresentanter från UD. Totalt arrangerade GAPF 19 programpunkter och medverkade i ytterligare aktiviteter.

Din gåva är viktig!