GAPFs verksamheter på riksnivå

GAPF arbetar med stödverksamhet för drabbadade eller närstående, med utbildning för personer som måste hantera hedersvåld, samt opionionsbildning kring hedersvåld. Nedan hittar du kanaler för att kontakta oss beroende på din situation.

GAPFs stödverksamhetPela och Fadime stödjouren“. Vid akut behov eller stöd och rådfrågning från alla, oavsett när och var ni befinner er i Sverige:

GAPFs utbildnings- och föreläsningsinsats ger skräddarsydda utbildningar om hel- och halvdagar för skolpersonal, polis- och rättsväsende, socialtjänst och kommunanställda, osv..

GAPFs opinionsbildande aktiviteter, eller samarbete med oss i övriga frågor, eller frågor om GAPFs lokala verksamheter:

Mediekontakter till GAPF

För frågor eller samarbete rörande GAPF Fadimedagarna:


Verksamhetsansvarig för Riksorganisationen GAPF:

Sara Mohammad mobil: 070-4411075 e-mail: sara.mohammad@gapf.se

Kontaktpersoner för GAPFs lokala verksamheter:

Område Kontaktperson Mobil E-mail
Stockholms län Hans Cagnell 070-9440999 hans.cagnell@hotmail.se
Uppsala län Natalia Nader 076-1740292 natalia@gapf.se
Västra Götalands län Christer Johansson 070-3070714 christerjohans@gmail.com
Västmanlands län
Södermanlands län
Skåne län Mariam Taheri 070-4868647 maritaheri@yahoo.se
Örebro län
Söderhamn Gunilla Nauwerck Stefansson 070-3019706 gunillanauwerkstefansson@soderhamn.se
Gävleborgs län Ulrika Von Wachenfeldt 072-2452934 ulrika.vonwachenfeldt@gmail.com

Kontaktuppgifter

Riksorganisationen GAPF
Vattugatan 7
111 52 Stockholm


Telefon (kontor): 08-7116032
Telefon (mobil): 070-4411075
E-post: kontakt@gapf.se, press@gapf.se

Sidan uppdaterad: 2017-03-04