GAPFs verksamheter på riksnivå

GAPF arbetar med stödverksamhet för drabbade eller närstående, med utbildning för personer som måste hantera hedersvåld, samt opinionsbildning kring hedersvåld. Nedan hittar du kanaler för att kontakta oss beroende på din situation.

GAPFs stödverksamhetPela och Fadime stödjouren“. Vid akut behov eller stöd och rådfrågning från alla, oavsett när och var ni befinner er i Sverige:

GAPFs kunskapscenter ger skräddarsydda utbildningar om hel- och halvdagar för elever och personal inom skola, ideella organisationer, socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvård, politiker mfl.

GAPFs opinionsbildande aktiviteter, eller samarbete med oss i övriga frågor, eller frågor om GAPFs lokala verksamheter:

Mediekontakter till GAPF

För frågor eller samarbete rörande GAPF Fadimedagarna:


Verksamhetsansvarig för Riksorganisationen GAPF:

Sara Mohammad mobil: 070-4411075 e-mail: sara.mohammad@gapf.se

Kontaktpersoner för GAPFs nationella arbetsgrupper:

Område Kontaktperson Mobil E-mail
Göteborg Christer Johansson 070-3070714 christerjohans@gmail.com
Malmö Mariam Taheri 070-4868647 maritaheri@yahoo.se
Gävle Ulrika Von Wachenfeldt 072-2452934 ulrika.vonwachenfeldt@gmail.com
Söderhamn Gunilla Nauwerck Stefansson 070-3019706 gunillanauwerkstefansson@soderhamn.se
Jönköping Jeanette Fredriksson 070-6356949 jeanetteandreassen@gmail.com

Kontaktuppgifter

Riksorganisationen GAPF Vattugatan 7 111 52 Stockholm


Telefon (kontor): 08-7116032 Telefon (mobil): 070-4411075 E-post: kontakt@gapf.se, press@gapf.se

Sidan uppdaterad: 2017-10-18