Blogginlägg

Fadimes tal - lektion 6 av 10

Mödrar i hederskulturen är ”medskyldiga offer”

Devin Rexvid analyserar Fadime Şahindals tal i riksdagen. Ett modigt och klokt tal, som gav oss många lärdomar då och för framtiden. Du kan läsa hela Fadimes tal på Aftonbladet, och lyssna på delar av talet i videon längst ner på denna sidan.
I tidigare lektioner av Fadimes tal har relationen mellan dyaderna far-dotter och bror-syster berörts. Detta inlägg har dyaden mor-dotter i fokus.
Fadime, som det framgår av utdraget nedan ur hennes tal, förefaller ha varit väl medveten om mödrars roll i hederskulturen. Mödrarna bär ansvaret för socialisering av barnen i hedersnormerna. Modern ska uppfostra dottern till en som ska vara lydig, lojal och kuvad.
– Tanken på att jag aldrig skulle få ha en relation med min familj smärtade mig. Och jag saknade min mor något så oerhört. Jag önskade inget högre än att få vara i hennes famn igen, men jag visste att det var en omöjlighet. Eftersom hennes uppgift som mor var att uppfostra mig till en lydig och fin flicka och detta hade misslyckats så fick hon skulden för det.

Hederskulturen förvägrar kvinnor heder. Heder är förbehållen män. 

Kvinnor ska ha skam i kroppen för att deras närstående män ska ha heder. Skam är en dygd för kvinnor i hederskulturen och dess motsats dvs. skamlöshet ärvs matrilinjärt. Det var det Fadime menade när hon sa att hennes ”vanhedrande/skamlösa” beteende sågs av släktens män och hedersgruppen som moderns misslyckande.
Det Fadime inte hann säga är att mödrar i hederskulturen också uppfostrar sina söner att bestämma över sina systrar, modern själv och i framtiden även den kvinna han gifter sig med.
En mor som själv har anammat hedersnormer, eller blivit bortgift som barn med en vuxen man som hon inte har varit förälskad i, investerar emotionellt i sonen som motmakt mot maken. Sonen blir hennes främsta försäkring mot makens våld, vid en skilsmässa som maken har monopol på eller vid makens död.
Mödrar bildar sålunda en opportunistisk allians med sönerna. Dottern påminner henne om det förakt, den underordning, den förnedring och det våld som modern själv har genomlidit under uppväxten. En del mödrar blir därför männens medlöpare i hederskulturen på det sättet att de på eget initiativ kontrollerar och utsätter närstående kvinnor för hedersvåld.
Det är mot bakgrunden ovan vi kan förstå varför den mor som Fadime så obotligt ville återse och krama, svek henne och vittnade mot henne i rätten.
Kvinnor är, som Simone de Beauvoir en gång uttryckte det, både en produkt av och ett offer för patriarkala strukturer. Men de är inte vilka offer som helst, utan medskyldiga offer. För de reproducerar också det patriarkala systemet genom att till exempel uppfostra sönerna till hedersförtryckare och döttrarna till kuvade och lydiga kvinnor.
Devin Rexvid Universitetslektor och forskare inom hedersrelaterat våld och förtryck vid Stockholms Universitet

Lyssna på Fadimes tal i riksdagen

Dela inlägget i dina sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn

Fler blogginlägg

Newas berättelse – om hijab

Newa tvingas att bära hijab. Hennes föräldrar bestämmer vad som är rätt. Om hon inte anpassar sig skriker de på henne. Hon blir slagen. Ingen lyssnar på henne. Hijab är inte vilket klädesplagg som helst, inte heller en symbol för frihet.

Läs hela inlägget »

Pojkar i hederskulturen

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba alla; kvinnor, flickor, pojkar och män. Pojkar har ofta en dubbel roll. Unga män och pojkar kan till exempel tvingas att kontrollera och bestraffa sina systrar eller kusiner. Precis detta händer Hakim.

Läs hela inlägget »